Κάθε εισφορά στον ΠΑΣΥΚΑΦ σημαίνει πολλά…σας ευχαριστούμε!

Ανακοίνωση
27 Νοεμβρίου 2023

Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους αφοσιωμένους εθελοντές μας, τους γενναιόδωρους χορηγούς μας, τις εταιρείες που συνέβαλαν με τον δικό τους τρόπο, και τον κάθε ένα που με τη δική του προσφορά, στηρίζει τις Υπηρεσίες και τα Προγράμματα του Συνδέσμου.

Γιατί το να προσφέρουμε σημαίνει πολλά!