Όροι και Προϋποθέσεις

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας εξαρτάται ρητώς από την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.  Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιο μέρος των Όρων Χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή.  Η συνεχής χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς συνιστά την αποδοχή σας οποιωνδήποτε τροποποιήσεων των Όρων Χρήσης.  Παρακαλούμε να ελέγχετε την σελίδα τακτικά.

Πνευματική Ιδιοκτησία / Εμπορικό Σήμα

Εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά, το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΠΑΣΥΚΑΦ.  Όλα τα λογότυπα και άλλα εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Χορηγείται άδεια για χρήση του αντιγράφου και διανομή του υλικού όπως παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα και χωρίς καμία τροποποίηση αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς, νοουμένου ότι τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρωτότυπο.  Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται.

Εκτός όπου προβλέπεται ρητά στους παρόντες όρους χρήσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία του ΠΑΣΥΚΑΦ ή άλλη ιστοσελίδα στον πηγαίο κώδικα άλλης ιστοσελίδας ή σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό.  Εκτός όπου προβλέπεται ρητά στους παρόντες όρους χρήσης, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, δημοσιεύσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε, δημιουργήσετε παράγωγο έργο, αντιγράψετε, μεταφορτώσετε, αποστείλετε, μεταδώσετε, διανείμετε ή διαφορετικά χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας ούτε να εισάγετε αυτή την ιστοσελίδα σε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την προηγουμένη γραπτή συναίνεση του ΠΑΣΥΚΑΦ. Απαγορεύεται η συστηματική ανάκτηση δεδομένων ή άλλου περιεχομένου από την ιστοσελίδα με σκοπό την δημιουργία η συγκέντρωση, άμεσα ή έμμεσα, συλλογής, βάσης δεδομένων ή λίστας χωρίς την προηγουμένη γραπτή συναίνεση του ΠΑΣΥΚΑΦ.  Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση από άλλη ιστοσελίδα σε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας χωρίς την προηγουμένη γραπτή συναίνεση του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες   («Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών») που δεν συντηρούνται από εμάς.   Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά για δική σας διευκόλυνση.  Ο ΠΑΣΥΚΑΦ δεν παρέχει εγγυήσεις ή δηλώσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται ή την συμμόρφωση της πνευματικής ιδιοκτησίας των ιστοσελίδων τρίτων μερών.  Σας συνιστούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου και τα σύμφωνα χρήστη των εν λόγω ιστοσελίδων.

Απόρρητο και Ασφάλεια

Παρακαλούμε να μελετήσετε την πολιτική μας σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια, η οποία διέπει επίσης την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα, τηρούνται στα ηλεκτρονικά μας αρχεία με συστήματα ασφαλείας τα οποία εμποδίζουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διασφαλίζουμε πάντα ότι αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά.   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές ασφαλείας, παρακαλούμε να διαβάσετε την παράγραφο με τίτλο «Περισσότερα για την Ασφάλεια».

Περισσότερα για την Ασφάλεια

Αντιμετωπίζουμε την ασφάλεια με ιδιαίτερη σοβαρότητα και χρησιμοποιούμε ένα από τα ισχυρότερα διαθέσιμα συστήματα ασφαλείας για την προστασία της επικοινωνίας σας με εμάς. Κάθε φορά που συμπληρώνετε ένα αίτημα, αυτό προστατεύεται αυτόματα από τον διακομιστή μας.

Απόρρητο

Επικοινωνία με άλλα πρόσωπα

Η πολιτική μας είναι να επικοινωνούμε με τον / την σύζυγο ή τον / την σύντροφό  ή άλλο συγγενικό σας πρόσωπο όταν μας καλεί εκ μέρους σας. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να επικοινωνήσουμε με πρόσωπα που καλούν εκ μέρους σας με την συγκατάθεσή σας.  Εάν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μόνο μαζί σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να σας δώσουμε προσφορές και να διαχειριστούμε το αίτημά σας.  Τα στοιχεία σας περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς.  Οι συναλλαγές σας περιέχουν πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς από τρίτα πρόσωπα (JCC). Συλλέγουμε μόνο τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που προσδοκάτε από εμάς.  Από καιρό σε καιρό, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία.  Όπου πιστεύουμε ότι εύλογα δεν θα αναμένατε μια τέτοια αλλαγή, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς.  Μετά την γραπτή ενημέρωση, θα έχετε στη διάθεσή σας 30 ημέρες για να προβάλετε ένσταση σε αυτή την αλλαγή, αλλά εάν δεν μας ενημερώσετε εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, θα θεωρήσουμε έχουμε τη συγκατάθεσή σας για αυτή την αλλαγή.

Αποποίηση Εγγύησης

Το περιεχόμενο και το υλικό της ιστοσελίδας παρέχονται «αυτούσια» και χωρίς παρατηρήσεις ή εγγυήσεις, ούτε ρητές ούτε σιωπηρές. Ο ΠΑΣΥΚΑΦ αποποιείται ρητώς όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, αναφορικά με την ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, της καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό και της μη-παραβίασης. Ο ΠΑΣΥΚΑΦ δεν εγγυάται ούτε πιστοποιεί ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας θα είναι συνεχής ή χωρίς σφάλματα, ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν ή ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, οι διακομιστές της ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μήνυμα στέλνεται από τον ΠΑΣΥΚΑΦ δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαβερά στοιχεία. Ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν την αποποίηση σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η πιο πάνω αποποίηση μπορεί να μην ισχύει για εσάς.

Περιορισμός Ευθύνης

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμό, απώλεια, απαίτηση ή βλάβη, ούτε για έμμεση, ειδική, τυχαία ή επακόλουθη ζημιά κάθε είδους, είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη είτε που προκύπτει από (α) χρήση ή ανικανότητα χρήσης της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της ή (β) εκτός εάν προέρχεται από έντονη αμέλεια ή από εσκεμμένες πράξεις του ΠΑΣΥΚΑΦ ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τροποποίηση της μετάδοσης δεδομένων, ακόμη και αν ο ΠΑΣΥΚΑΦ έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα πρόκλησης αντίστοιχων βλαβών.  Ορισμένα κράτη δεν επιτρέπουν εξαιρέσεις ευθύνης για ορισμένες ζημιές, επομένως οι πιο πάνω εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς.

Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης για Εφαρμογές Κινητού Τηλεφώνου

Η τρέχουσα τοποθεσία σας καθορίζεται μόνο αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία στην εφαρμογή μας που εντοπίζει την τοποθεσία σας.  Εάν επιτρέψετε τον εντοπισμό της τοποθεσίας σας μέσω της εφαρμογής Smart Assist, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να εξακριβώσουμε την εκτιμώμενη τοποθεσία σας.  Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για να διακρίνουμε την τοποθεσία σας και όχι εντοπίσουμε την τρέχουσα τοποθεσία σας και όχι για να εντοπίσουμε εσάς.  Ο ΠΑΣΥΚΑΦ δεν εντοπίζει αυτόματα την τοποθεσία σας, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπετε από τον Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε.

Να είστε φειδωλοί όταν πρόκειται για προσωπικά στοιχεία και κωδικό πρόσβασης.

Μην δίνετε σε κανένα αυτά τα στοιχεία.  Είναι απλό.

Να αντιμετωπίζετε τους κωδικούς σαν σεντόνια.

Αλλάζετε τους τακτικά.  Αφήστε τους άλλους να μαντεύουν σε περίπτωση που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία σας.

Να είστε καχύποπτοι.

Εάν λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα από εταιρείες με τις οποίες επικοινωνείτε, βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα είναι αυθεντικό. Να ανοίγετε τα συνημμένα, μόνο εάν προέρχονται από αξιόπιστη πηγή. Μην ενημερώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία μέσα από σύνδεσμο ηλεκτρονικού μηνύματος, εκτός εάν έχετε επιβεβαιώσει ότι έχει σταλεί από την συγκεκριμένη εταιρεία.  Συνήθως χρειάζεται πρώτα να επικοινωνήσετε με μια εταιρεία και μετά να ενημερώσετε τα στοιχεία σας και όχι το αντίθετο.

Σημαντικές Πληροφορίες από τον ΠΑΣΥΚΑΦ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε να συνεργαστείτε με τον ΠΑΣΥΚΑΦ.  Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σας.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης, έχουν αυξηθεί οι επιθέσεις σε ηλεκτρονικά μηνύματα, καθώς και οι απόπειρες εξαπάτησης.  Η ανεπιθύμητη αλληλογραφία αποστέλλεται από ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ισχυρίζονται ψευδώς ότι αποτελούν μια υφιστάμενη επιχείρηση, σε μια προσπάθεια να ξεγελάσουν τον αναγνώστη και να του αποσπάσουν προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κλοπή ταυτότητας.  Εμείς θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας όσα γνωρίζουμε, καθώς και τι πρέπει να κάνετε για να προστατευτείτε.

Συνήθως, το ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναφέρει ότι η εταιρεία χρειάζεται να επαληθεύσει τα στοιχεία σας προκειμένου να ενημερωθεί ο λογαριασμός σας ή να βελτιωθεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας.  Για να προστατευτείτε από την ανεπιθύμητη αλληλογραφία:

 • Μη δίνετε ΠΟΤΕ σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασης σας.
 • Μη δίνετε ΠΟΤΕ τα προσωπικά στοιχεία σας, όπως αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, ως απάντηση σε ηλεκτρονικά μηνύματα που ζητούν τα στοιχεία αυτά.
 • Αποφύγετε να κάνετε κλικ σε συνδέσμους μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων που σας ζητούν προσωπικά στοιχεία
 • Εάν πιστεύετε ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αυθεντικό, καλέστε το Σύνδεσμο χρησιμοποιώντας τον πραγματικό αριθμό τηλεφώνου που γνωρίζετε και ρωτήστε τους σχετικά με αυτό.

Ωστόσο, εμείς δεν θα αποστείλουμε κάποιο ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό μήνυμα που να σας ζητά ή που να σας μεταφέρει σε κάποια ιστοσελίδα που να σας ζητά τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως:

 • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
 • Κωδικό PIN ή κωδικό ασφαλείας στο πίσω μέρος της πιστωτικής κάρτας.

Εάν λάβετε κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα από τον ΠΑΣΥΚΑΦ για το οποίο δεν είστε βέβαιοι, παρακαλούμε να το προωθήσετε στη διεύθυνση info@pasykaf.org  και εμείς θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται για αυθεντικό ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη από τον ΠΑΣΥΚΑΦ.

Αποφύγετε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να αποφύγετε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία:

 • Εάν λάβετε κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα ή αναδυόμενο μήνυμα το οποίο ζητά προσωπικά ή οικονομικά σας στοιχεία, μην απαντήσετε και μην κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σύνδεσμο του μηνύματος.
 • Χρησιμοποιείτε λογισμικό anti-virus και τείχος προστασίας και φροντίστε να είναι ενημερωμένα.
 • Μην στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προσωπικά ή οικονομικά σας στοιχεία. Το ηλεκτρονικό μήνυμα δεν αποτελεί ασφαλή μέθοδο μετάδοσης προσωπικών δεδομένων.
 • Ελέγξτε την πιστωτική σας κάρτα και τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού το συντομότερο για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις.
 • Να είστε προσεκτικοί με το άνοιγμα συνημμένων αρχείων ή με την φόρτωση (download) αρχείων από ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνετε, ανεξαρτήτως αποστολέα.