Είσαι άτυπος φροντιστής ασθενή με καρκίνο; Ο ΠΑΣΥΚΑΦ και το EUC σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε έρευνα.

Ανακοίνωση
11 Μαρτίου 2024

Καλείστε να συμμετάσχετε σε μια ερευνητική μελέτη που διεξαγάγει η Δανάη Ερωτοκρίτου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Κλινικής Ψυχολογίας, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου (EUC), υπό την επίβλεψη της Δρ Ελένης Επιφανείου. Η παρούσα μελέτη έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Κύπρου (Αρ. Φακ: ΕΕΒΚ ΕΠ 2023.01.315).

Η έρευνα απευθύνετε σε άτυπους φροντιστές ασθενών με καρκίνο (Άτυπος φροντιστής είναι συχνά μέλος της οικογένειας ή φίλος που παρέχει άμισθη υποστήριξη και βοήθεια. Αυτός ο ρόλος περιλαμβάνει την προσφορά συναισθηματικής, πρακτικής και μερικές φορές ιατρικής βοήθειας).

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής και της ψυχικής υγείας των άτυπων φροντιστών των ασθενών με καρκίνο, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση της ανθεκτικότητας και των στρατηγικών αντιμετώπισης.

Ως συμμετέχοντες, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από τέσσερις ενότητες:

Δημογραφικά στοιχεία: Αυτή η ενότητα στοχεύει στη συλλογή βασικών στοιχείων του ιστορικού σας.
36-Item Short Form Survey Health (SF-36): Αυτό το εργαλείο αξιολογεί διάφορες πτυχές της ποιότητας ζωής που σχετίζονται με την υγεία.
Σύντομο ερωτηματολόγιο κλίμακας ανθεκτικότητας (BRS): Η ενότητα αυτή μετρά την ικανότητά να αναπηδάτε στρεσογόνες καταστάσεις.
Ερωτηματολόγιο Τρόπων Αντιμετώπισης (WCQ): Το ερωτηματολόγιο WCQ διερευνά διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται σε στρεσογόνες καταστάσεις.

Ο προβλεπόμενος χρόνος για τη συμπλήρωση ολόκληρου του ερωτηματολογίου είναι περίπου 20-30 λεπτά.

Η συμμετοχή σας σε αυτή τη μελέτη είναι εντελώς ανώνυμη, εθελοντική και μπορείτε να αποσυρθείτε ανά πάσα στιγμή χωρίς καμία υποχρέωση.

Αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην πιο πάνω μελέτη μπορείτε να τη βρείτε στα ελληνικά στο πιο κάτω link: https://forms.gle/X8TDExNyLQSh3cyMA

Για τυχόν απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email με την ερευνήτρια Δάναη Ερωτοκρίτου στο de221394@students.euc.ac.cy ή με την επόπτρια της έρευνας Δρ. Ελένη Επιφανείου στο E.Epiphaniou@euc.ac.cy

Μπορείτε ακόμη να αποταθείτε μέσω email στον Αντιπρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Μάριο Βρυωνίδη στο M.Vryonides@euc.ac.cy