Πολιτική Προστασίας Απόρρητου

Η προσέγγισή μας στην Πολιτική Προστασίας Απόρρητου

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Ο ΠΑΣΥΚΑΦ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και την οικογένειά σας. Η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι κρίσιμής σημασίας για εμάς και θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν σωστής διαχείρισης και προστασίας ενώ βρίσκονται στα χέρια μας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων («εμείς», «εμάς» ή «μας») και δραστηριοποιόμαστε στην Κύπρο με το όνομα ΠΑΣΥΚΑΦ.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Απόρρητου σχετίζεται με τη χρήση εκ μέρους μας οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς προσωπικά μέσω των γραφείων μας, του Τηλεφωνικού Κέντρου, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, φαξ, τρίτων πηγών ή μέσω των ακόλουθων ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 • Οποιαδήποτε ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΚΑΦ που συνδέεται με την παρούσα Πολιτική («Ιστοσελίδες»)
 • Κοινωνικά Δίκτυα ή περιεχόμενο του ΠΑΣΥΚΑΦ σε άλλες ιστοσελίδες˙
 • Κινητό και άλλες εφαρμογές («Apps»)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς, όταν επικοινωνήσετε με τον ΠΑΣΥΚΑΦ για οποιοδήποτε από τους παρακάτω λόγους: 

 • Δημιουργία λογαριασμού
 • Αίτηση προσφοράς
 • Αγορά προϊόντος από τον ΠΑΣΥΚΑΦ
 • Χρήση των ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Συμμετοχή ως εθελοντής σε δράσεις του ΠΑΣΥΚΑΦ
 • Συμμετοχή σε εκδήλωση που οργανώθηκε από εμάς
 • Τηλέφωνα, μηνύματα, επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού μηνύματος, ή επικοινωνία μέσω διαδικτυακών καναλιών, όπως ζωντανή συνομιλία και κοινωνικά δίκτυα
 • Υποβολή αίτησης εργασίας στο Σύνδεσμο

Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να συλλέγουμε:

 • Βασικά προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα.
 • Τεχνικές πληροφορίες κατά τη χρήση των ιστοσελίδων ή εφαρμογών μας, όπως ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα υπολογιστή, διεύθυνση URL του ιστότοπου που επισκεφτήκατε προηγουμένως, ποσότητα εξερχόμενων δεδομένων.
 • Τις προτιμήσεις σας για προώθηση πωλήσεων.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς και πολιτική cookies.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς είναι ξεκάθαρα καθώς εσείς μας τις έχετε παρέχει.  Αυτό μπορεί να μην ισχύει όταν έχουμε χρησιμοποιήσει cookies για τη συλλογή πληροφοριών από τον υπολογιστή σας ή από φορητές ηλεκτρονικές συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies.

Προσωπικά δεδομένα για τρίτους

Εάν μας δώσετε πληροφορίες για κάποιο άλλο πρόσωπο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε και επιβεβαιώσετε ότι:

 • έχετε ενημερώσει το πρόσωπο αυτό για το ποιος είναι ο ΠΑΣΥΚΑΦ και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζεται στην παρούσα Ειδοποίηση Πολιτικής Απόρρητου, και
 • έχετε την συγκατάθεση του προσώπου αυτού να παράσχετε αυτές τις πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) σε εμάς και για εμάς να τις επεξεργαζόμαστε, όπως ορίζεται στην παρούσα Ειδοποίηση Πολιτικής Απόρρητου.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα που είναι ευαίσθητα, όπως δεδομένα για παιδιά, ιστορικό υγείας ή γεωγραφική τοποθεσία (οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες διότι, για παράδειγμα, μπορούν να εντοπίσουν την τοποθεσία σας σε νοσοκομείο) και δεδομένα σχετικά με μη εξαλειφθείσες ποινικές καταδίκες ή αδικήματα. Λαμβάνουμε τα δεδομένα αυτά από τη λειτουργία δεδομένων τοποθεσίας σε κινητές συσκευές και από τις υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης και τις αρχές επιβολής του νόμου, που μπορούν να μας παράσχουν πληροφορίες για ποινικές καταδίκες ή αδικήματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μαζί σας. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους εξής τρόπους:

 1. Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής, ανακουφιστικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης στο σπίτι
 • Όταν ζητήσετε να λάβετε νοσηλευτικής, ανακουφιστικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης στο σπίτι από εμάς, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου:
 • να καθορίσουμε τις ανάγκες της φροντίδας που θα χρειαστεί να σας παρέχουμε
 • να επικοινωνούμε μαζί σας για διευθέτηση συνάντησης

Δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις σχετικές υπηρεσίες εκτός εάν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτόν τον τρόπο.

 1. Συμμόρφωση με τον Νόμο

Ως μέρος της ευθύνης μας ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, ορισμένες φορές απαιτείται από τον νόμο όπως επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου:

 • να διασφαλίσουμε ότι αντιμετωπίζονται όλοι δίκαια (π.χ. για να βοηθήσουμε τους ρυθμιστές, όπου έχουμε νόμιμο καθήκον να το πράξουμε)˙
 • να χειριζόμαστε καταγγελίες/παράπονα˙
 • να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος από κυβερνητικές ή άλλες αρχές˙
 • να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση και την ανίχνευση εγκλήματος (συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της καταπολέμησης και της ανίχνευσης της απάτης)˙
 • να συμμορφωνόμαστε με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτόν τον τρόπο εφόσον απαιτείται από τον νόμο.

Γ. Ενημέρωση για προώθηση προϊόντων, εκδηλώσεων και υπηρεσιών (μάρκετινγκ)

Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ζητήσουμε να υποδείξετε ξεκάθαρα τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την προώθηση προϊόντων, εκδηλώσεων και υπηρεσιών (μάρκετινγκ). Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις αυτές ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας στο 77 77 19 86 ή με αποστολή email στο info@pasykaf.org  

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορεί να χρησιμοποιούμε εξωτερικές εταιρείες για να το κάνουν αυτό για λογαριασμό μας.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο αυτό καθώς είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να σας παρέχουμε τις σωστές πληροφορίες την κατάλληλη στιγμή ώστε να επεκτείνουμε τη σχέση που έχουμε μαζί σας. Θα διασφαλίζουμε πάντα ότι χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε την ποσότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για εσάς στο ελάχιστο δυνατό.

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικό υλικό, θα σας αποστέλλουμε πληροφορίες για τα προϊόντα, τις εκδηλώσεις και τις υπηρεσίες μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μηνυμάτων (SMS), εκτός εάν μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για λόγους προώθησης. Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν παρασχεθεί από τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων, θα βασιστούμε στη συγκατάθεση που τους έχετε δώσει σε αυτούς για την άμεση προώθηση πωλήσεων.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Δεν θα επικοινωνούμε μαζί σας εκτός εάν αλλάξετε γνώμη και μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε και πάλι προωθητικό υλικό.

Δ. Κίνδυνος για τη ζωή σας ή τη ζωή άλλου προσώπου

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που η ζωή ή η υγεία σας ή άλλου προσώπου βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν είναι δυνατή η προηγούμενη λήψη άδειας από εσάς (π.χ. διευθέτηση έκτακτης ιατρικής περίθαλψης σε απομακρυσμένη τοποθεσία).

Ε. Διαχείριση και βελτίωση των υπηρεσιών μας

Για τη διαχείριση των υπηρεσιών μας, θα μοιραζόμαστε πληροφορίες με άλλους (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ή των οργανισμών που ενδέχεται να εδρεύουν στο εξωτερικό) προκειμένου:

 • να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων μας με σκοπό να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση στο μέλλον˙
 • να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διενεργούμε ελέγχους κατά της απάτης.

Ενδέχεται επίσης να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση μας και να καθορίσουμε τον καλύτερο τρόπο διατήρησής της, καθώς και να σας ζητούμε να παρέχετε ανατροφοδότηση για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο αυτό διότι είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα διασφαλίζουμε πάντα ότι χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε την ποσότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για εσάς στο ελάχιστο δυνατό.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ 

Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3 πιο πάνω.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι σωστές καθώς τα αρχεία σας μπορεί να ελεγχθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν υποβάλετε αίτηση για ασφάλεια ή εργασία.
 • Από την αστυνομία ή άλλες αρχές επιβολής του νόμου.

Συγκεκριμένα, μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με:

 • Υπηρεσίες καταπολέμησης ή ανίχνευσης της απάτης.
 • Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης θα επεξεργαστούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά σας ενώ μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για την καταπολέμηση της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από άλλα άτομα.
 • Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης θα τηρήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα έως 1 χρόνο ή έως 6 χρόνια εάν θεωρηθεί ότι αποτελείτε κίνδυνο για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων.
 • Εάν εμείς ή η υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης καθορίσουμε ότι αποτελείτε κίνδυνο για απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων, ενδέχεται να αρνηθούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.
 • Τον/την σύζυγο ή σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς σας που μας καλεί εκ μέρους σας. Παρακαλούμε ενημερώστε μας ποιοι είναι αυτοί κατά την πρώτη μας επικοινωνία. Εάν επιθυμείτε κάποιος άλλος να επικοινωνεί για λογαριασμό σας σε μόνιμη βάση, παρακαλούμε ενημερώστε μας. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε με άλλα πρόσωπα τα οποία επικοινωνούν εκ μέρους σας αλλά μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να επικοινωνούμε μόνο μαζί σας, παρακαλώ ενημερώστε μας.
 • Κυβερνητικές αρχές

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Οι προστασίες που παρέχονται για τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα μέρη του κόσμου πιθανόν να μην είναι τόσο ισχυρές όσο στην ΕΕ. Όπου είναι δυνατό, θα συνάψουμε συμφωνίες με τα πρόσωπα στα οποία αποστέλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι συμφωνίες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν πρότυπους όρους που ορίζει η ΕΕ σύμφωνα με τις Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες ή να απαιτούν από το άλλο μέρος να υπογράψει κυβερνητικά πρότυπα τα οποία αναγνωρίζονται ότι παρέχουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας, όπως η Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής (Private Shield) στις ΗΠΑ. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι, ανεξάρτητα από τα όσα αναφέρονται στη συμφωνία, αυτό να μην αποτρέψει μια κυβέρνηση σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς συχνά μπορεί να έχει την εξουσία να ακυρώσει τυχόν συμφωνίες που κάνουμε.

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στον ΠΑΣΥΚΑΦ, συναινείτε στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επιτρέπεται μόνο να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτό απαιτείται σύμφωνα με έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην Ενότητα 3 πιο πάνω.

Κατά γενικό κανόνα, θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 7 χρόνια μετά το τέλος της σχέση σας με εμάς, καθώς είναι πιθανό να χρειαστούμε τις πληροφορίες αυτές για κανονιστικούς λόγους ή για να υπερασπιστούμε μια απαίτηση. Για παράδειγμα, αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια νομική αξίωση σχετικά με τη σχέση σας με εμάς, αυτό θα πρέπει γενικά να γίνει εντός 6 ετών από το τέλος αυτής της σχέσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Εάν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας και εμείς θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς. Αφού έχουμε συγκατάθεσή σας, μπορούμε να σας ενημερώνουμε για προϊόντα, εκδηλώσεις ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για να προσφέρουμε την υπηρεσία που ζητάτε, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε την υπηρεσία που μας ζητάτε.

Θα σας πούμε για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τις πληροφορίες όταν τις ζητήσουμε.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Συνδέσμου μας είναι υπεύθυνος για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου ή για τυχόν αίτημά σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που παρατίθενται παρακάτω. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΠΑΣΥΚΑΦ, Χαλκάνορος 2, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@pasykaf.org

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην πιο πάνω διεύθυνση για ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

1.Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε μια πληροφορία για εσάς η οποία είναι λάθος ή ελλιπής ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (το λεγόμενο «Δικαίωμα στη Λήθη»).

2.Να μας πείτε ότι δεν συμφωνείτε πλέον ή φέρετε αντίρρηση ή επιθυμείτε να μας απαγορεύσετε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να μας ζητήσετε να σταματήσουμε.

3.Να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε για προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

4.Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο όλων των προσωπικών δεδομένων που έχουμε για εσάς.

5.Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων, δηλαδή να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που μας δώσατε για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. Μπορείτε να ζητήσετε να παρέχονται αυτές οι πληροφορίες απευθείας σε εσάς ή απευθείας σε κάποιον άλλο οργανισμό. Θα παρέχουμε τις πληροφορίες σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, ώστε το λογισμικό άλλου οργανισμού να μπορεί να κατανοήσει αυτές τις πληροφορίες.

Θα σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή με ποιον τρόπο το αίτημά σας θα σας επηρεάσει κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.

Παράπονα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα του Συνδέσμου μας. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας σχετικά με την μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο ως εξής:

Ιστοσελίδα: http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/contactus_en/contactus_en?OpenDocument ή Τηλέφωνο: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Our Approach to Privacy

Personal data means any information that relates to an identified or identifiable natural person. PASYKAF is committed to protecting your and your family’s personal information.  The privacy and security of your personal information is very important to us and we want to assure you that your information will be properly managed and protected whilst in our hands.

Section 1: WHO WE ARE

We are Cyprus Association of Cancer Patients and Friends (PASYKAF) (“we”, “us” or “our”), we operate in Cyprus and you will know us by our name PASYKAF.

This Privacy Policy relates to our use of any personal information we collect from you via our Offices, Call Centre, emails, fax, in person, other third-party sources or via the following online services:

 • Any PASYKAF website that links to this Policy (“Websites”)
 • Social Media or PASYKAF content on other websites;
 • Mobile and other applications (“Apps”)

Section 2: WHAT INFORMATION DO WE COLLECT ABOUT YOU?

We may receive personal information about you, when you contact PASYKAF for example by doing any of the following:

 • Creating a new account
 • Requesting or obtaining a quote
 • Purchasing a PASYKAF product from us
 • Using the Websites and Apps
 • Entering PASYKAF as a volunteer
 • Taking part in any event organized by us
 • Telephoning, texting, writing by post, fax or email, or communicating via online channels as online chat and social media.
 • Apply for work to us

This information may include:

 • Basic personal details such as full name, address, e-mail address, telephone number(s), date and country of birth, gender, marital status, occupation.
 • Technical Information when using our websites or Apps such as date and time of access, Browser type/version, used operating system, URL of the previously visited website, amount of data sent.
 • Your marketing preference

Information collected from you & cookies policy

Where we have collected information directly from you it will usually be obvious what this is, as you will have given it to us. This might not be the case where we have used cookies to collect information from your computer or portable electronic devices. Please see our cookies policy for more information.

Personal information about others

If you give us information about another person, it is your responsibility to ensure and confirm that:

 • You have told the individual who PASYKAF is and how we use personal information, as set out in this Privacy Notice; and
 • You have the consent from the individual to provide that information (including any sensitive personal data) to us and for us to process it, as set out in this Privacy Notice.

Sensitive personal information

We collect information that is sensitive, such as information about children, health history or geo-location (which may be sensitive personal information because, for example, it can pinpoint your location at a hospital), and information related to unspent past criminal convictions or offences.

SECTION 3: WHAT DO WE DO WITH INFORMATION WE COLLECT ABOUT YOU AND WHY WE MAY DO THIS?

We use your personal information in order to meet our obligations with you. We use your personal information in the following ways:

 1. Providing nursing, palliative home care and medical service

When you request us to provide you with palliative home care and medical service, we use information about you:

 • To decide what your needs are
 • To contact you about your appointments

We cannot provide the services unless we use the information about you in this way.

 1. Do what we are required to do by law

As part of our duty as a Non-Profit Organisation, sometimes we are required by law to use information about you:

 • To help make sure everyone are being treated fairly (e.g. to assist our regulators where we have a legal duty to do so);
 • To deal with complaints;
 • To supply your personal information to databases after request from government or other authorities;
 • To help prevent and detect crime (including, for example, the prevention or detection of fraud); and
 • To comply with a legal or regulatory obligation.

We can use your personal information in this way because we are required to do so by law.

 1. To inform you about and promote products, events and services (marketing)

At the time when your personal information was collected, we asked you clearly to indicate your marketing preferences. These preferences can be revisited at any time by contacting us on 77 77 19 86 or by email at info@pasykaf.org.

We may use your personal information to offer you suggestions about products and services you might want to buy. We may use external companies to do this on our behalf.

We can use your personal information in this way because it is in our legitimate interests to provide you with the right information at the right time, so that we may look at ways of extending our relationship that we have with you. We will always ensure that we keep the amount of your personal information that we collect and the extent of any processing to the absolute minimum to meet this legitimate interest.

 1. Where your or another person’s life may be at risk

We will use your personal information to assist where your or another person’s life or health is in danger and obtaining your permission is not possible (e.g. arranging emergency medical treatment in a remote location).

 1. To administer and improve our services

To administer our services, we will share information with others (including to people or organisations that may be based overseas):

 • To help develop our products, services and systems to deliver you a better sales and claims experience in the future;
 • Verify your identity and carry out anti-fraud checks.

We may also process your personal data to better understand you as a customer, including to determine how best to retain your custom, and to ask you to provide feedback on the service we provide to you.

We can use your personal information in this way because it is in our legitimate interests to provide the services in the most efficient way. We will always ensure that we keep the amount of your personal information that we collect and the extent of any processing to the absolute minimum to achieve this efficiency.

SECTION 4: HOW DO WE SHARE YOUR PERSONAL INFORMATION WITH OTHERS AND WHY DO WE DO IT?

We may share your personal information with third parties for the purposes mentioned in Section 3 above.

You should make sure everything you tell us is correct because your records may be checked in the following circumstances:

 • When you apply for insurance or work
 • By police and other law enforcement agencies.

In particular we share information with:

 • Fraud prevention agencies that provide databases and services to prevent or detect fraud.
 • Fraud prevention agencies will process this personal information in order to assist our prevention of fraud and money laundering, and to verify your identity and may also process your personal information in order to prevent fraud and money laundering by other people.
 • Fraud prevention agencies will hold your personal information for up to 1 year, or up to 6 years if you’re considered to pose a fraud or money laundering risk.
 • If we or a fraud prevention agency determine that you pose a fraud or money laundering risk, we may refuse to provide the services and / or financing you have requested.
 • Your spouse or partner or any family member who calls us on your behalf. Please tell us who they are when you take out your policy. If you would like someone else to deal with your policy on your behalf on a regular basis, please let us know. In some exceptional cases, we may also deal with other people who call on your behalf, but only with your permission. If at any time you would prefer us to deal only with you, please let us know.
 • Government bodies

SECTION 5: WILL WE SEND YOUR PERSONAL INFORMATION OVERSEAS?

We send your personal information overseas to any part of the world. The protections given to your personal information in other parts of the world will often not be as strong as in the EU. Where possible, we will put in place agreements with the people we send your personal information to, to require them to treat your personal information with the same protections that we apply ourselves.  Our agreements may include standard terms provided by the EU called EU Model Clauses or may require the other party to be signed up to government standards that are recognised as providing the right level of protection such as “privacy shield” in the USA.  But it is possible that regardless of what is set out in the agreement this would not stop a government in any part of the world from accessing your personal information, as they can often have power to overrule any agreements we make.

By providing your personal information to PASYKAF you consent to the transfer of your information as described above.

SECTION 6: HOW LONG MAY WE KEEP YOUR PERSONAL INFORMATION FOR?

We are only allowed to keep your personal information if we need it for one of the reasons we describe in section 3 above.

As a general rule, we will keep it for 7 years from the end of your relationship with us, as it is likely that we will need the information for regulatory reasons or to defend a claim. For example, should you wish to bring some form of legal action relating to your relationship with us, this would generally need to be done within 6 years from the end of that relationship.

SECTION 7: WHEN CAN YOU ASK US TO STOP USING THE INFORMATION?

If we rely on your consent to collect and process your personal information, you can ask us to stop using your personal information at any time by withdrawing that consent and we will stop using your personal information for those purposes. We may rely on your consent to tell you about products or services which may be of interest to you or to use computers to make decisions about you to improve our services or develop our products.

SECTION 8: WHAT HAPPENS IF YOU DON’T GIVE US SOME OF YOUR PERSONAL INFORMATION?

Where you do not provide the personal information, we need in order to provide the service you are asking for or to fulfil a legal requirement, we will not be able to provide the service that you are asking us to give you.

We will tell you about why we need the information when we ask for it.

SECTION 9: HOW TO CONTACT US ABOUT THIS PRIVACY NOTICE

Our Data Protection Officer is in charge of answering questions about this privacy notice or your requests to exercise your rights which are set out below. The Data Protection Office may be contacted at PASYKAF 2 Chalkanoros str., 2000 Strovolos, Nicosia, Cyprus or via email on info@pasykaf.org

You may contact us at the address above for one or more of the following reasons:

 1. To ask us to fix information about you that is wrong or incomplete, or to delete personal information about you (the so-called “Right to be Forgotten”).
 2. To tell us you no longer agree to, that you object to, or that you wish to restrict us using information about you and ask us to stop.
 3. To tell us to stop using your personal information to tell you about products or services that may be of interest to you (direct marketing).
 4. A right of access, namely to ask us to provide you with a copy of all of the personal information that we have about you. To receive this information please write to the Data Protection Officer Team, PASYKAF Insurance Ltd, P.O. Box 51998, 3509 Limassol, Cyprus
 5. A “data portability” right, namely to obtain and reuse the information that you have provided to us for your own purposes across different services. You may ask for this information to be provided directly to you or directly to another organisation. We will provide the information in a machine-readable format so that another organisation’s software can understand that information.

We will tell you if we are unable to comply with your request, or how your request might impact you, when you contact us.

Complaints

If you have any concerns about the way in which we are using your personal information, please contact our Data Protection Officer and we will endeavour to resolve your concern. However, you do also have the right to complain about how we treat your personal information to the Office of the Commissioner of Personal Protection. The Commissioner can be contacted at:

Website: http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/contactus_en/contactus_en?OpenDocument

Telephone: +357 22818456

Fax: +357 22304565