Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ German Oncology Center (GOC) και ΠΑΣΥΚΑΦ!

Ανακοίνωση
12 Οκτωβρίου 2023

Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ του German Oncology Center (GOC) και του ΠΑΣΥΚΑΦ. Η συμφωνία αποβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο οργανισμών με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς με καρκίνο και στις οικογένειες τους.

Η συνεργασία περιλαμβάνει διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας για την κοινή παροχή υπηρεσιών στα άτομα με εμπειρία καρκίνου, τη συνεργασία στον τομέα των Ερευνητικών Προτάσεων και Έργων Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, τη δημιουργία δομημένης συνεργασίας μεταξύ της Ιατρικής Ομάδας του German Oncology Center (GOC) και της Ιατρικής ομάδας του ΠΑΣΥΚΑΦ, με σκοπό την ολιστική υποστηρικτική φροντίδα του ασθενή. Επίσης οι δύο οργανισμοί θα συνεργαστούν σε θέματα πολιτικής και ενδυνάμωσης των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης, της πρόληψης και της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες υπηρεσίες και θεραπείες.

Στην υπογραφή της συμφωνίας παραστάθηκαν ο Δρ. Κωνσταντίνος Ζάμπογλου και ο Δρ. Αλέξης Βραχίμης εκ μέρους του German Oncology Center (GOC) και ο κύριος Νικόλας Φιλίππου και η κυρία Βαρβάρα Πετροπούλου Λιλλήκα εκ μέρους του ΠΑΣΥΚΑΦ. Παρέστησαν επίσης μέλη της επιστημονικής και ιατρικής ομάδας των δύο οργανισμών, καθώς και μέλη της Διεύθυνσης του ΠΑΣΥΚΑΦ και του German Oncology Center (GOC).

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΚΑΦ, κύριος Νικόλας Φιλίππου, εξέφρασε τη μεγάλη χαρά και ικανοποίησή του. Με την ενεργοποίηση της συνεργασίας, οι δύο οργανισμοί θα επιτύχουν τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τα άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, θα επικεντρωθούν σε θέματα έρευνας, εκπαίδευσης και αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών τους.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Ζάμπογλου εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την έναρξη της συνεργασίας. Επισήμανε τη σημαντικότητα αυτής της συνεργασίας για τα άτομα με εμπειρία καρκίνου, καθώς πλέον θα έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη ανακουφιστική και νοσηλευτική φροντίδα μέσω και των δύο οργανισμών. Επιπλέον, εξέφρασε αισιοδοξία για την ανάπτυξη της έρευνας και της μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο οργανισμών, με τον κύριο στόχο τη στήριξη του ίδιου του ασθενή.