Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα σχετικά με την ‘Ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των συντρόφων των γυναικών με καρκίνο του μαστού’.

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια της κλινικής ψυχολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κα. Αναστασία Γεωργίου, διεξάγει μια έρευνα με την εποπτεία της Δρ. Ελένης Επιφανίου για τους σκοπούς της διπλωματικής της εργασίας. Θέμα της είναι ‘Η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των συντρόφων  των γυναικών με καρκίνο του μαστού’.

Θα σας παρακαλούσαμε να αφιερώσετε 10 λεπτά και να συμμετάσχετε στην έρευνα με τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/1BH_LIIX5jE_fefZK2yemhNS6VqMcqlA1_neZuNZM8HE/edit

Η έρευνα αυτή έχει εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (Αρ. Φακ. ΕΕΒΚ ΕΠ 2020.01.230).

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Αναστασία Γεωργίου, στο email ag191701@students.euc.ac.cy

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το παρόν ερωτηματολόγιο θα παραμείνουν ανώνυμα και δεν θα παρουσιαστούν σε σύνδεση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς λόγους και θα τηρηθούν όλοι οι κανονισμοί σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας.