Ο ΠΑΣΥΚΑΦ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “GATEKEEPER”

Ανακοίνωση
29 Ιουλίου 2020

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “GATEKEEPER”. Το έργο λειτουργεί ως ένας ευρωπαϊκός πιλότος μεγάλης κλίμακας με θέμα ‘Smart Living Environments’. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 24 εταίροι από όλη την Ευρώπη.

Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα συνδέει τους παρόχους υγείας, επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, τους πολίτες και τις κοινότητες στις οποίες ζουν, προκειμένου να συλλέξει την απαραίτητη πληροφόρηση και ανάγκες των πολιτών.

Το πεδίο εφαρμογής του GATEKEEPER είναι εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, αποδεικνύοντας παράλληλα τα σημαντικά οφέλη της απόδοσης στην παροχή υγείας και φροντίδας σε όλη την Ευρώπη.

Το συγκεκριμένο έργο λαμβάνει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 857223.

Η συμμετοχή του ΠΑΣΥΚΑΦ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “GATEKEEPER”, δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες υγείας του Συνδέσμου να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίες θα χρησιμεύσουν στην φροντίδα και στη βελτίωση της ποιότητας των ασθενών με εμπειρία καρκίνου.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του ΠΑΣΥΚΑΦ στο 77 77 19 86.