Χορηγία 190 γενετικών μοριακών ελέγχων (COVID-19 test) για τους εργαζόμενους του ΠΑΣΥΚΑΦ από τις εταιρείες NIPD Genetics Public Company Ltd, ACTBIO LTD, SYNLAΒ CYPRUS και το Χημείο Γιαννουκκά│Όμιλος Βιοιατρική.

Ανακοίνωση
11 Iανουαρίου 2021

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ ευχαριστεί τις εταιρείες NIPD Genetics Public Company Ltd, ACTBIO LTD (Ανδρέας Αδάμου – Χάρης Χαριλάου – Αλέξης Τιγγιρίδης), SYNLAΒ CYPRUS και το Χημείο Γιαννουκκά│Όμιλος Βιοιατρική, όπου στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής τους ευθύνης και θέλοντας να συμβάλουν με ουσιαστικό και ωφέλιμο τρόπο στις προσπάθειες που γίνονται για αντιμετώπιση του COVID-19, έχουν χορηγήσει τη διενέργεια 190 γενετικών μοριακών ελέγχων (COVID-19 test) στους εργαζομένους του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Με γνώμονα την ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια των 80 εργαζομένων του Συνδέσμου και στο πλαίσιο της υγιεινής και της ασφάλειας του προσωπικού του, ο ΠΑΣΥΚΑΦ με την πιο πάνω ευγενική χορηγία διεξήγαγε δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο για τον Covid-19 σε όλους τους εργαζομένους του, παγκύπρια.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ ευχαριστεί  θερμά τις εταιρείες NIPD Genetics Public Company Ltd, ACTBIO LTD (Ανδρέας Αδάμου – Χάρης Χαριλάου – Αλέξης Τιγγιρίδης),  SYNLAΒ CYPRUS και το Χημείο Γιαννουκκά│Όμιλος Βιοιατρική για την πρωτοβουλία τους αυτή, η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας.

Από την πρώτη μέρα της πρωτόγνωρης πανδημίας του Covid-19, ο ΠΑΣΥΚΑΦ ευθυγραμμίστηκε απόλυτα με όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και τα μέτρα που τέθηκαν από την Πολιτεία για την προστασία των ανθρώπων του. Παράλληλα, τηρείται μια σειρά από επιπλέον μέτρα και διαδικασίες, που περιλαμβάνουν τη διανομή αναλώσιμων υγειονομικών υλικών, όπως απολυμαντικά και ειδικές μάσκες και γάντια  για τους εργαζομένους.

Μαζί στη ζωή, μαζί σε κάθε στιγμή!

#θα τα καταφέρουμε