33η Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΑΣΥΚΑΦ

Ανακοίνωση
24 Μαΐου 2021

33η Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΑΣΥΚΑΦ, Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, στις 5:30 μ.μ.
Αίθουσα «ELECTRON» στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος.