Ο ΠΑΣΥΚΑΦ φιλοξένησε το 8ο Plenary Meeting του Ερευνητικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Gatekeeper’ στην Κύπρο

Το 8ο Plenary Meeting του Ερευνητικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Gatekeeper’, φιλοξένησε στην Κύπρο ο ΠΑΣΥΚΑΦ.  Το 8ο Plenary Meeting πραγματοποιήθηκε στις 4-6 Οκτωβρίου 2022, στη Λευκωσία.

Στη διήμερη συνάντηση συμμετείχαν  εταίροι του Προγράμματος από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης παρών ήταν  μέλη από το ερευνητικό κέντρο CERTH καθώς και  ακαδημαϊκούς φορείς όπως το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Warwick. Στελέχη των επιχειρήσεων  Ηewlett Packard Enterprise Italiana, Medtronic iberica s.a , Samsung Electronics (UK) limited) που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης στη συνάντηση.

Το Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Gatekeeper’ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 με αριθμό συμβολαίου 857223 και έχει ως κύριο στόχο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών που γηράσκουν.

Το πρόγραμμα GATEKEEPER υλοποιείται από το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του ΠΑΣΥΚΑΦ, που ειδικεύεται στη έρευνα σε θέματα υγείας και κοινωνικών θεμάτων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Σύνδεσμος, στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή ενίσχυση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού του και ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρει στα άτομα με εμπειρία καρκίνου, συμμετέχει, τόσο ως συντονιστής, όσο και ως εταίρος, σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το HORIZON 2020, το ERASMUS +, το EEA Grants, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, κ.α.

Ο κύριος στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος GATEKEEPER είναι να δημιουργήσει ένα σύστημα που συνδέει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τις επιχειρήσεις, τους ηλικιωμένους πολίτες και τις κοινότητες στις οποίες ζουν, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ανοικτός χώρος με βάση την εμπιστοσύνη για την αντιστοίχιση ιδεών, τεχνολογιών, και διαδικασιών, με στόχο την εξασφάλιση υγιεινότερης ανεξάρτητης ζωής για τους γηράσκοντες πληθυσμούς.

Ειδικότερα στην Κύπρο διερευνάται εάν η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στην παρακολούθηση της υγείας, βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ατόμων με εμπειρία καρκίνου και άνοια μέσω της παροχής έξυπνων συσκευών. Η ανάλυση των δεδομένων θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός αλγόριθμου ο οποίος προβλέπει την εξέλιξη της πορείας των ασθενών.

Μέχρι το 2022, το GATEKEEPER θα ενσωματωθεί σε ένα ευρωπαϊκό, βασισμένο σε τυποποιημένα, δια λειτουργικό και ασφαλές πλαίσιο που θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους προγραμματιστές για τη δημιουργία συνδυασμένων ψηφιακών λύσεων για εξατομικευμένη έγκαιρη ανίχνευση και παρεμβάσεις που:

  • θα αξιοποιήσουν την επόμενη γενιά υγειονομικής περίθαλψης και καινοτομίες ευεξίας,
  • θα καλύπτουν ολόκληρο το εύρος της περίθαλψης για τους ηλικιωμένους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτογενούς πρόληψης, των χρόνιων ασθενειών και των συμπτωμάτων νοσηρότητας,
  • θα ευθυγραμμίζονται «από το σχεδιασμό» με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την προστασία των δεδομένων, την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των ασθενών,
  • θα υπόκεινται σε αξιόπιστες διαδικασίες πιστοποίησης,
  • θα υποστηρίζουν της παραγωγής αξίας μέσω της ανάπτυξης προηγμένων επιχειρηματικών μοντέλων.