Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα για τον Καρκίνου του Μαστού – PRICE

Η προπτυχιακή φοιτήτρια της Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα. Μαριάννα Χρυσάνθου, διεξάγει τη διπλωματική της εργασία με τον Δρ. Άγγελο Κασσιανό, πάνω στο ερευνητικό πρόγραμμα PRICE. Η έρευνα απευθύνεται σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού σε μετεγχειρητικό στάδιο ηλικίας άνω των 18 ετών.

Θα σας παρακαλούσαμε να αφιερώσετε 5 λεπτά και να συμμετάσχετε στην έρευνα με τη συμπλήρωση του σχετικού ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://ucy.ac.cy/acthealthy/el/participation

Στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσει την ποιότητα ζωής γυναικών με καρκίνο του μαστού σε μετεγχειρητικό στάδιο και τη χρήση εφαρμογών τεχνολογίας για τη συλλογή δεδομένων σε αληθινό χρόνο (Ecological Momentary Assessment) και την παροχή παρεμβάσεων σε αληθινό χρόνο επίσης (Ecological Momentary Intervention).

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα. Μαριάννα Χρυσάνθου, στο email chrysanthou.marianna@ucy.ac.cy

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το παρόν ερωτηματολόγιο θα παραμείνουν ανώνυμα και δεν θα παρουσιαστούν σε σύνδεση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστικούς λόγους και θα τηρηθούν όλοι οι κανονισμοί σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας.