Ο ΠΑΣΥΚΑΦ έχει ενεργή παρουσία σε τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς είτε συμμετέχοντας στις επιμέρους δράσεις των Οργανισµών αυτών είτε σε συσκέψεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Κύριος στόχος είναι η ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας με επίκεντρο την απόκτηση νέας γνώση σε ότι αφορά τους ίδιους τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειες τους για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων.

Μέσω των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού του Διευθυντή αλλά και των στελεχών του συμμετέχει ενδεικτικά στα ακόλουθα:

Παγκύπριο επίπεδο:

 • Εθνική Επιτροπή για την Στρατηγική του Καρκίνου στην Κύπρο – Συμμετέχει ως διορισμένο μέλος της επιτροπής για την περίοδο 2017-2022, η Πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑΦ Δρ. Άννα Αχιλλεούδη, η οποία και εκπροσωπεί όλους του συνδέσμους ασθενών με καρκίνο.
 • Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ πρώην ΠΟΣΠΦ) http://cypatient.org/ – Ο Εκτελεστικός Διευθυντής κος Νικόλας Φιλίππου συμμετέχει από το 2014 ως Γραμματέας της οργάνωσης στην Εκτελεστική Επιτροπή, ενώ από το 2017 εκπροσωπεί τους ασθενείς στο Διοικητικό Συμβούλιου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για πενταετή θητεία.
 • Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου – Παρακάθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η πρόεδρος του Συνδέσμου και ο Εκτελεστικός Διευθυντής
 • Εθνική Επιτροπή για τον Έλεγχο του Καπνού, Υπουργείο Υγείας
 • Παγκύπριο Συντονιστικό Σώμα Εθελοντισμού http://www.volunteerism-cc.org.cy

Ευρωπαϊκό Επίπεδο:

 • ECPC, European Cancer Patient Coalition http://www.ecpc.org/– Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Συνδέσμων Καρκινοπαθών στον οποίο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διατελεί ο Γραμματέας του Δ.Σ. του ΠΑΣΥΚΑΦ κ. Κωνσταντίνος Νικολαΐδης.
 • ECL, Association of European Cancer Leagues https://www.europeancancerleagues.org/ – Ο ΠΑΣΥΚΑΦ είναι από τα ιδρυτικά μέλη, με τη συμμετοχή στελεχών μας σε διάφορες ομάδες δράσης  όπως της υποστήριξης των ασθενών, της πρόσβασης σε φάρμακα και του καπνίσματος. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΚΑΦ κ. Νικόλας Φιλίππου, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Σεπτέμβρη του 2017.
 • Digestive Cancers Europe – Πρόεδρος της Επιτροπής των Ασθενών και μέλος της Οργάνωσης διατελεί η κ. Δώρα Κωνσταντινίδου.
 • UICC, Union for International Cancer Control https://www.uicc.org – ∆ιεθνής ΄Ενωση κατά του Καρκίνου συμμετέχουμε ως μέλος
 • ESMO, European Society for Medical Oncology https://www.esmo.org – Συμμετοχή του Συνδέσμου ως μέλος του Οργανισμού αλλά και του Εκτελεστικού Διευθυντή ως  μέλος της Επιτροπής της Ομάδας των Δικαιωμάτων των Ασθενών (Core Committee Officer of the Patient Advocates Working Group of ESMO) για την περίοδο 2017-2018
 • EFPN, European Fair Pricing Network https://www.efpn.eu – Ο ΠΑΣΥΚΑΦ είναι ένας από τα ιδρυτικούς μέλη του Δικτύου. Ο κύριος στόχος του είναι η επίτευξη δίκαιων τιμών για φάρμακα που αφορούν τον καρκίνο και, γενικότερα, εργάζεται για την δημιουργία μιας φαρμακευτικής αγοράς που θα παράγει προσβάσιμα και πραγματικά καινοτόμα φάρμακα για τους ασθενείς. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής, κος Φιλίππου και η Διευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης, κα. Κρινή, συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δικτύου.
 • World Pancreatic Cancer Coalition http://www.worldpancreaticcancercoalition.org – Συμμετοχή ως μέλος.
 • EAPC, European Association for Palliative Care (Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ανακουφιστικής Φροντίδας) – Συμμετοχή ως μέλος.
 • EONS, European Oncology Nursing Society – Συμμετοχή ως μέλος.
 • IPOS, International Psycho – Oncology Society – Συμμετοχή ως μέλος.