Προσφέρονται υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων.

Η υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης του Συνδέσμου ασχολείται με την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων των ασθενών και φροντίζει για την επίλυση τους.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Συνδέσμου φροντίζουν τις καθημερινές δυσκολίες διαβίωσης των ατόμων με εμπειρία καρκίνου αλλά και του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος.

Κύριος στόχος της Υπηρεσίας είναι να προσφέρει πρακτική βοήθεια σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του ΠΑΣΥΚΑΦ:

  • Ενημερώνουν τον ασθενή και τα μέλη της οικογένειας του για τις Δωρεάν Υπηρεσίες που προσφέρει ο ΠΑΣΥΚΑΦ.
  • Μελετούν και αξιολογούν τυχών οικονομικά ή/ και κοινωνικά προβλήματα του ασθενή που χρειάζονται άμεση υποστήριξη.
  • Προσφέρουν συναισθηματική και συμβουλευτική στήριξη στον ασθενή και στην οικογένεια του καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρίας τους.
  • Παρέχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις παροχές και τα ωφελήματα που δικαιούται ο ασθενής κατά την διάρκεια της θεραπείας του καθώς και για τις προϋποθέσεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα διάφορα επιδόματα.
  • Συνεργάζονται με διάφορες Κρατικές Υπηρεσίες καθώς και με δημόσια και ιδιωτικά Ογκολογικά Κέντρα για τον καλύτερο χειρισμό διάφορων προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετωπίσουν οι ασθενείς.
Μάθε περισσοτερα