Ψυχολογική Στήριξη

Η διάγνωση του καρκίνου προκαλεί μεγάλη αλλαγή στη ζωή του ατόμου και αποτελεί μία εμπειρία με πολλές προκλήσεις για τον καθένα ξεχωριστά. 

Πρόκειται για μία δύσκολη περίοδο, γεμάτη αβεβαιότητα και φόβο που μπορεί να φέρει πολλές αναταραχές στην καθημερινότητα.

Ο κάθε άνθρωπος επηρεάζεται με έναν διαφορετικό τρόπο, όχι μόνο σωματικά αλλά και συναισθηματικά, οικονομικά, κοινωνικά, και πνευματικά. Οι αλλαγές και οι δυσκολίες που επέρχονται είναι ποικίλες, τόσο για τον ίδιο τον ασθενή, όσο και για το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον. Η ψυχολογική και συναισθηματική φόρτιση είναι αναμενόμενη και μια φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση σε αυτή την εμπειρία. Για τον λόγο αυτό, η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης στον ασθενή και στο στενό του περιβάλλον είναι πολύτιμη.

Μέσα σε ένα ασφαλές και εμπιστευτικό κλίμα, οι ψυχολόγοι του συνδέσμου μας είναι δίπλα στον ασθενή και στην οικογένεια του σε όλα τα στάδια της ασθένειας. Οι υπηρεσίες προσφέρονται ατομικά, στο πλαίσιο της οικογένειας ή σε ομαδικό πλαίσιο, με κυριότερο μέλημα να ανταποκριθούν στις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε ατόμου.

Στόχος είναι η ενδυνάμωση, η ομαλότερη προσαρμογή και αποδοχή των νέων δεδομένων, όπως επίσης, η έκφραση και το μοίρασμα των δύσκολων συναισθημάτων και εμπειριών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του ασθενή και του οικείου περιβάλλοντος του.

Η ομάδα μας περιλαμβάνει κλινικούς και συμβουλευτικούς ψυχολόγους, όπως επίσης και ψυχοθεραπευτές που ειδικεύονται σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε όποιον τις χρειάζεται και τις ζητήσει ή και μετά από παραπομπή του ιατρού. Η στήριξη προσφέρεται σε άτομα με οποιαδήποτε διάγνωση καρκίνου και σε οποιοδήποτε στάδιο της ασθένειας (της νόσου).

Η ομάδα μας προσφέρει μία ευρεία επιλογή από συμβουλευτικές και θεραπευτικές επιλογές στήριξης που συμπεριλαμβάνουν:

  • Ατομική στήριξη ασθενών και συγγενών κατά τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και σε οποιαδήποτε υποτροπή.
  • Ατομική στήριξη σε ώρες κρίσης.
  • Ομαδική Στήριξη μέσα από ομάδες: Δραματοθεραπείας, Αυτοβοήθειας, ομάδας Χαλάρωσης και άλλες.
  • Ομαδική Στήριξη για την Διαχείριση της Ανθρώπινης Απώλειας
  • Κέντρα Επικοινωνίας και Δραστηριοποίησης ατόμων με εμπειρία καρκίνου, με σκοπό την υποστήριξη και αποκατάσταση.
  • Στήριξη επαγγελματιών υγείας και εθελοντών υποστήριξης.
  • Εκπαίδευση εθελοντών.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται στα γραφεία του συνδέσμου της κάθε επαρχίας, στους χώρους νοσηλείας, όπως επίσης και στο σπίτι του ασθενούς, όπου κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο.