Φυσικοθεραπεία &
Κλινικές Λεμφοιδήματος

Τις περισσότερες φορές μετά από ένα χειρουργείο έρχεται η φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση. Σχεδόν σε όλες τις χειρουργικές παρεμβάσεις η φυσικοθεραπεία έχει βασικό ρόλο για την βελτίωση και τη λειτουργικότητα του μέλους όπου έγινε η επέμβαση.

Βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι ο ασθενής να γίνει ή να φτάσει στο σημείο να είναι λειτουργικός και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητάς του χωρίς πόνο και εμπόδια .

Φυσικοθεραπεία

Σκοπός της υπηρεσίας Φυσικοθεραπείας είναι να προωθήσει την υγεία των ασθενών μετά την διάγνωση του καρκίνου, κατά τη διάρκεια των απαραίτητων θεραπευτικών προσεγγίσεων και αφού έχουν ολοκληρώσει τις θεραπείες τους, μέσω μίας ολιστικής και κλινικά αιτιολογημένης προσέγγισης.

Τα προγράμματα είναι εξατομικευμένα και σχεδιασμένα βάση των αναγκών  και των δυνατοτήτων του κάθε ασθενή. Γίνεται ενημέρωση για κατανόηση της κατάστασής του ασθενή και καθορίζονται κοινοί και εφικτοί στόχοι της θεραπείας που θα ακολουθηθεί.  Όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία και συνεννόηση με όλους τους επαγγελματίες υγείας του ΠΑΣΥΚΑΦ, δουλεύοντας ως πολυθεματική ομάδα για την εξασφάλιση της άριστης και ολιστικής παροχής φροντίδας.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας:

 • Κινησιοθεραπεία & Θεραπευτικές ασκήσεις
 • Διαχείριση Λεμφοιδήματος
 • Αναπνευστική φυσικοθεραπεία
 • Ανακουφιστική φυσικοθεραπεία
 • Ηλεκτροθεραπεία & Deep Oscillation
 • Βελονισμό

Κλινικές Λεμφοιδήματος

Για την πρόληψη και θεραπεία Λεμφοιδήματος λειτουργούν σ’ όλες τις πόλεις Κλινικές Λεμφοιδήματος. Στόχος είναι η εκπαίδευση για πρόληψη και η παροχή βοήθειας στα άτομα που παρουσιάζουν Λεμφοίδημα μετά από μια χειρουργική επέμβαση.

Οι Κλινικές Λεμφοιδήματος φροντίζουν:

 • Την ανακούφιση των δυσάρεστων συμπτωμάτων της ασθένειας
 • Την μείωση των παρενεργειών της θεραπείας
 • Την βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Την βελτίωση της κινητικότητας και των λειτουργικών δυνατοτήτων
 • Την επανένταξη τους στο ευρύ κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, εργασία, εκπαίδευση)
 • Αξιολόγηση και εισήγηση για εργονομικές αλλαγές του περιβάλλοντος του ασθενούς
 • Αξιολόγηση και εισήγηση για εξοπλισμό που είναι απαραίτητες για βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και της οικογένειάς του

Σ’ όλες τις πόλεις λειτουργούν Ομάδες γυναικών με εμπειρία καρκίνου του μαστού για πρόληψη Λεμφοιδήματος.