Ο ΠΑΣΥΚΑΦ έχει ενεργή παρουσία σε τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς είτε συμμετέχοντας στις επιμέρους δράσεις των Οργανισµών αυτών είτε σε συσκέψεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Κύριος στόχος είναι η ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας με επίκεντρο την απόκτηση νέας γνώση σε ότι αφορά τους ίδιους τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειες τους για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων.

Μέσω των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού του Διευθυντή αλλά και των στελεχών του συμμετέχει ενδεικτικά στα ακόλουθα:

 

Παγκύπριο επίπεδο:

  • Εθνική Επιτροπή για την Στρατηγική του Καρκίνου στην Κύπρο

Συμμετέχει ως διορισμένο μέλος της επιτροπής για την περίοδο 2017-2022, η Πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑΦ Δρ. Άννα Αχιλλεούδη, η οποία και εκπροσωπεί όλους του συνδέσμους ασθενών με καρκίνο.

  • Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ πρώην ΠΟΣΠΦ) http://cypatient.org/

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής κος Νικόλας Φιλίππου συμμετέχει από το 2014 ως Γραμματέας της οργάνωσης στην Εκτελεστική Επιτροπή, ενώ από το 2017 εκπροσωπεί τους ασθενείς στο Διοικητικό Συμβούλιου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για πενταετή θητεία.

  • Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Παρακάθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η πρόεδρος του Συνδέσμου και ο Εκτελεστικός Διευθυντής

  • Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας στην Κύπρο

Συμμετέχει ως διορισμένο μέλος της Αρχής για την περίοδο 2019-2024, ο κ. Ανδρέας Χριστοδούλου, o οποίος εκπροσωπεί όλους του συνδέσμους ασθενών.

  • Εθνική Επιτροπή για τον Έλεγχο του Καπνού, Υπουργείο Υγείας
  • Παγκύπριο Συντονιστικό Σώμα Εθελοντισμού http://www.volunteerism-cc.org.cy

 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο:

Ευρωπαϊκός Συνασπισμός Συνδέσμων Καρκινοπαθών στον οποίο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διατελεί ο Γραμματέας του Δ.Σ. του ΠΑΣΥΚΑΦ κ. Κωνσταντίνος Νικολαΐδης.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ είναι από τα ιδρυτικά μέλη, με τη συμμετοχή στελεχών μας σε διάφορες ομάδες δράσης  όπως της υποστήριξης των ασθενών, της πρόσβασης σε φάρμακα και του καπνίσματος. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΚΑΦ κ. Νικόλας Φιλίππου, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Σεπτέμβρη του 2017.

  • Digestive Cancers Europe

Πρόεδρος της Επιτροπής των Ασθενών και μέλος της Οργάνωσης διατελεί η κ. Δώρα Κωνσταντινίδου.

Μέλη του Οργανισμού. Πρόεδρος της ομάδας νέων (EPF Youth Group) είναι ο κ. Αντρέας Χριστοδούλου, υπεύθυνος για τα πληροφορικά συστήματα του Συνδέσμου.

∆ιεθνής ΄Ενωση κατά του Καρκίνου συμμετέχουμε ως μέλος

Συμμετοχή του Συνδέσμου ως μέλος του Οργανισμού αλλά και του Εκτελεστικού Διευθυντή  ως  μέλος της Επιτροπής της Ομάδας των Δικαιωμάτων των Ασθενών (Core Committee Officer of the Patient Advocates Working Group of ESMO) για την περίοδο 2017-2018

  • EAPC, European Association for Palliative Care (Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ανακουφιστικής Φροντίδας) Συμμετοχή ως μέλος
  • EONS, European Oncology Nursing Society Συμμετοχή ως μέλος
  • IPOS, International Psycho – Oncology Society Συμμετοχή ως μέλος

 

Υπερήφανος Υποστηρικτής: ΟΠΑΠ Κύπρου
www.opap.org.cy

Διαχρονικός Χορηγός: Universal Life
www.universallife.com.cy

Τηλεπικοινωνιακός Χορηγός: PrimeTel
www.primetel.com.cy