Ορόσημα στην εξέλιξή μας

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ, από την ίδρυσή του, διεκδικεί τη βελτίωση και την εξασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ατόμων που βίωσαν ή και βιώνουν τον καρκίνο και των οικογενειών τους σε όλα τα στάδια της ασθένειας, από τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και το πένθος.

1986 Ίδρυση ΠΑΣΥΚΑΦ
1990 Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
1992 Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλευτικής Φροντίδας
1993 Έναρξη Συνεργασίας του ΠΑΣΥΚΑΦ με Διεθνείς Οργανισμούς (UICC – International Union Against Cancer, ECL – Association of European Cancer Leagues, EAPC – European Association of Palliative Care, EONS – European Oncology Nursing Society, IATH – International Agency for Tobacco and Health)
1995 Υπηρεσία Φυσικοθεραπείας
1996 Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών
1998 Κέντρα Ημέρας, Δραστηριοποίησης και Επικοινωνίας Ασθενών
1998 Κίνηση Αντιμετώπισης του Καρκίνου του Μαστού (Europa Donna)
1999 Κλινικές Λεμφοιδήματος
2003 Ένταξη των εκστρατειών διαφώτισης σε ολοκληρωμένο επικοινωνιακό πλαίσιο
2015 24ωρη Κατ’ Οίκον Ανακουφιστική, Υποστηρικτική Φροντίδα
2016 Ομάδα Γαστρεντερικών Καρκίνων ‘Αλθέα’
2017 Κέντρο Μεταθεραπευτικής Στήριξης ‘Αφετηρία’
2018 Ομάδα Ασθενών Καρκίνου με Λαρυγγεκτομή
2019 Ομάδα Ασθενών Ουρολογικών Καρκ