Ορόσημα στην εξέλιξή μας

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ, από την ίδρυσή του, διεκδικεί τη βελτίωση και την εξασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ατόμων που βίωσαν ή και βιώνουν τον καρκίνο και των οικογενειών τους σε όλα τα στάδια της ασθένειας, από τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και το πένθος.