Ορόσημα στην εξέλιξή μας

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ, από την ίδρυσή του, διεκδικεί τη βελτίωση και την εξασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ατόμων που βίωσαν ή και βιώνουν τον καρκίνο και των οικογενειών τους σε όλα τα στάδια της ασθένειας, από τη διάγνωση, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και το πένθος.

1986  Ίδρυση ΠΑΣΥΚΑΦ
1990  Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
1992  Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Νοσηλευτικής Φροντίδας
1993  Έναρξη Συνεργασίας του ΠΑΣΥΚΑΦ με Διεθνείς Οργανισμούς (UICC – International Union Against Cancer, ECL – Association of European Cancer Leagues, EAPC – European Association of Palliative Care, EONS – European Oncology Nursing Society, IATH – International Agency for Tobacco and Health)                                                          1995  Υπηρεσία Φυσικοθεραπείας
1996  Υπηρεσία Μεταφοράς Ασθενών
1998  Κέντρα Ημέρας, Δραστηριοποίησης και Επικοινωνίας Ασθενών
1998  Κίνηση Αντιμετώπισης του Καρκίνου του Μαστού (Europa Donna)
1999  Κλινικές Λεμφοιδήματος
2003  Ένταξη των εκστρατειών διαφώτισης σε ολοκληρωμένo επικοινωνιακό πλαίσιο                                                                                                                                                      2015  24ωρη Κατ’ Οίκον Ανακουφιστική, Υποστηρικτική Φροντίδα
2016  Ομάδα Γαστρεντερικών Καρκίνων ‘Αλθέα’
2017  Κέντρο Μεταθεραπευτικής Στήριξης ‘Αφετηρία’
2018  Ομάδα Ασθενών Καρκίνου με Λαρυγγεκτομή                                                                                                                                                                                                            2019  Ομάδα Ασθενών Ουρολογικών Καρκίνων