Υπηρεσία Διατροφικής Υποστήριξης

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η διατροφική φροντίδα και διατήρηση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με εμπειρία καρκίνου.

Οι εξειδικευμένοι Κλινικοί Διαιτολόγοι του Συνδέσμου σε συνεργασία με την πολυθεματική ομάδα αξιολογούν ατομικά και ολιστικά τον ασθενή όπου κρίνεται αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψιν το διατροφικό, κλινικό αλλά και περιβαλλοντικό του ιστορικό και καθορίζουν εξατομικευμένα διατροφικά προγράμματα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τη θεραπεία του ασθενή.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την υπηρεσία παρακαλώ όπως αποταθείτε στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του ΠΑΣΥΚΑΦ.

Όλες οι υπηρεσίες του ΠΑΣΥΚΑΦ παρέχονται δωρεάν στα άτομα με εμπειρία καρκίνου.