Πρόγραμμα Πρόληψης και Έγκαιρης Διάγνωσης Aνδρικού Καρκίνου

Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση για τον ανδρικό καρκίνο αποτελούν μία από τις κυριότερες προτεραιότητες του ΠΑΣΥΚΑΦ. Στο πλαίσιο αυτό από τον Οκτώβριο του 2013 υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά και τον Ιούνιο του 2020 υπογράφτηκε επικαιροποιημένο μεταξύ των δυο πλευρών.

Το Πρόγραμμα Ανδρικός Καρκίνος επιδιώκει την ενημέρωση για τα κυριότερα συμπτώματα και τους παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του προστάτη και των όρχεων. Παράλληλα, στοχεύει στη μείωση των ετήσιων περιστατικών καρκίνου του προστάτη που αποτελεί τον πρώτο σε συχνότητα καρκίνο στους άνδρες,  την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ποια είναι η δράση του ΠΑΣΥΚΑΦ;

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ σε συνεργασία με την Κυπριακή Ουρολογική Εταιρεία ενημερώνει τόσο τους  άνδρες, όσο και το κοινό για τα συμπτώματα του καρκίνου του προστάτη και των όρχεων και υπενθυμίζει ακόμη για τους χρονιαίους ελέγχους που είναι η δακτυλική εξέταση και η εξέταση ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA).

Γίνονται επιπρόσθετα ενημερώσεις σε εκπομπές στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και διαλέξεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη και των όρχεων.

Τι μπορεί να σας προσφέρει ο ΠΑΣΥΚΑΦ;

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανδρικός καρκίνος προσφέρεται στο κοινό, σε οργανωμένα σύνολα και σε επαγγελματικούς χώρους:

  • Παρουσιάσεις και διαλέξεις σε συνεργασία με μέλη της Κυπριακής Ουρολογικής Εταιρείας για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.
  • Παρουσιάσεις και διαλέξεις για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου των όρχεων στα μέλη της Εθνικής Φρουράς, σε Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια σε συνεργασία με μέλη της Κυπριακής Ουρολογικής Εταιρείας .
  • Διάθεση ενημερωτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε επαγγελματίες υγείας, για τα συμπτώματα και τους παράγοντες κινδύνου, για τον καρκίνο του προστάτη και των όρχεων.

Για πληροφορίες καλέστε στο 77 77 19 86 ή με email στο info@pasykaf.org

Είναι ο πρώτος σε συχνότητα καρκίνος στους άνδρες. Στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περίπου 450 περιστατικά ετησίως. Θεωρείται νόσος που αναπτύσσεται αργά και πολλοί άνδρες που διαγιγνώσκονται ζουν για πολλά χρόνια χωρίς συμπτώματα και χωρίς να εξαπλώνεται και να γίνεται απειλητικός για τη ζωή τους. Κάποιες μορφές καρκίνου του προστάτη μπορεί να είναι επιθετικές και να κάνουν ραγδαία μετάσταση. Αν ωστόσο ανιχνευθεί εγκαίρως έχει πολύ καλές προοπτικές για αποτελεσματική θεραπεία.

 Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τον Καρκίνο των Όρχεων