Ζώντας με στομία

Στεκόμαστε δίπλα στα άτομα με στομία, παρέχοντας τους την ενημέρωση που χρειάζονται για την σωστή φροντίδα του δέρματος τους και αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων που παρουσιάζονται, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Στομία είναι η χειρουργική δημιουργία μίας τεχνητής διόδου από κάποιο όργανο προς το εξωτερικό περιβάλλον. Υπάρχουν διάφορα είδη στομιών.

Οι περισσότερες στομίες πραγματοποιούνται για την παροχέτευση των απεκκριμάτων του οργανισμού μέσω του κοιλιακού τοιχώματος.

Χορηγός Ενότητας ‘Ζώντας με στομία’:

Το υλικό της ενότητας ‘Ζώντας με στομία’ είναι μια Eυγενή Xορηγία της εταιρείας Αναστάσιος Μαυρογένης ΛΤΔ- Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Coloplast.