Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του Καρκίνου 

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του Καρκίνου αποτελείται από 12 συστάσεις πρόληψης, οι οποίες έχουν επιστημονικά αποδειχθεί ότι μειώνουν την εμφάνιση καρκίνου και μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν από κάθε πολίτη, χωρίς ιδιαίτερες δεξιότητες.

Ο Κώδικας υπάρχει τα τελευταία 30 χρόνια και είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δημιουργήθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC), με βάση τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία για την πρόληψη του καρκίνου.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του Καρκίνου είναι η διάδοσή του σε όλους, έτσι ώστε να υιοθετήσουν τις 12 συστάσεις και να τις εντάξουν στην καθημερινότητά τους.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ διοργανώνει παρουσιάσεις και διαλέξεις σε σχολεία, εταιρείες, δήμους και κοινότητες με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ανάπτυξη κουλτούρας για έναν τρόπο ζωής, ο οποίος θα μειώνει την ανάπτυξη του καρκίνου.

Ενημερωτικό Βιβλιαράκι Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του Καρκίνου