Οι συνεργάτες μας στην Ευρώπη!

Συνεργαζόμαστε με πολλούς οργανισμούς με στόχο να αξιοποιήσουμε την εμπειρία τους και πετύχουμε περισσότερα ως προς την ανάπτυξη του Συνδέσμου. Επιθυμία μας είναι η συνεχής ενίσχυση των γνώσεων μας και η ανάπτυξη των υπηρεσιών μας.

Το εμπλεκόμενο Τμήμα είναι η Έρευνα & Ανάπτυξη που ιδρύθηκε το 2018 και ειδικεύεται στη χρηματοδότηση της έρευνας σε θέματα υγείας και κοινωνικών θεμάτων σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετέχουμε, τόσο ως συντονιστές όσο και ως εταίροι, σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το HORIZON 2020, το ERASMUS + και το EEA Grants, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, κ.α.

GATEKEEPER

Το GATEKEEPER είναι ένας Ευρωπαϊκός Πιλότος μεγάλης κλίμακας για τη διαβίωση των ατόμων 65+ με τη χρήση εφαρμογών έξυπνης τεχνολογίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 42 ευρωπαίοι συνεργάτες και θα υλοποιηθούν εννέα πιλοτικές δοκιμές σε επτά χώρες. Κύριος στόχος είναι να καταστεί δυνατή η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα συνδέει τους επαγγελματίες υγείας, τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες , τους ηλικιωμένους πολίτες και τις κοινότητες στις οποίες ζουν, εξασφαλίζοντας έναν ασφαλέστερο και πιο υγιή τρόπο ζωής για τον γηράσκοντα πληθυσμό. Το πρόγραμμα έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας ‘Horizon 2020’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την επιχορήγηση Nº 857223.

Περισσότερες πληροφορίες για το GATEKEEPER θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.gatekeeper-project.eu

EUROPEAN FAIR PRICING NETWORK (EFPN)

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων εγκαινιάζει μια ευρωπαϊκή συνεργασία με το European Fair Pricing Network (EFPN) το οποίο  στοχεύει στην επίτευξη δίκαιων τιμών για φάρμακα που αφορούν τον καρκίνο και, γενικότερα, εργάζεται για την δημιουργία μιας φαρμακευτικής αγοράς που θα παράγει προσβάσιμα και πραγματικά καινοτόμα φάρμακα για τους ασθενείς.

Το δίκτυο European Fair Pricing Network (EFPN) ιδρύθηκε από τον ΠΑΣΥΚΑΦ και άλλους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς καρκίνου σε περισσότερες από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Το δίκτυο EFPN στοχεύει στην παροχή αξιόπιστων ευρωπαϊκών δεδομένων μέσω της έρευνας και της επίτευξης βιώσιμων αλλαγών για να προχωρήσει σε νέες συστάσεων πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Απαιτείται διαφάνεια σε ολόκληρο το σύστημα, αρχίζοντας από την έρευνα και την ανάπτυξη μέχρι τη μεταποίηση, το μάρκετινγκ, το εμπόριο και τη χρηματοδότηση. Ένα διαφανές σύστημα, κατανοητό για τους ασθενείς, το οποίο θα διασφαλίζει την έγκαιρη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας οικονομικά αποδοτικές θεραπείες που βελτιώνουν σημαντικά τα αποτελέσματα θεραπείας τους.

Το European Fair Pricing Network (EFPN) στοχεύει στην επίτευξη δίκαιων τιμών για φάρμακα που αφορούν τον καρκίνο και, γενικότερα, εργάζεται για μια φαρμακευτική αγορά που παράγει προσβάσιμα και πραγματικά καινοτόμα φάρμακα για τους ασθενείς.

INCISIVE PROJECT

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η μηχανική μάθηση (ML) παρέχουν απίστευτες ευκαιρίες για βελτιωμένους τρόπους ανίχνευσης του καρκίνου. Παρόλα αυτά διάφορες τεχνικές προκλήσεις καθώς και η έλλειψη διαθεσιμότητας δεδομένων εμποδίζουν τη χρήση τους. Το πρόγραμμα INCISIVE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης για την ενίσχυση της ακρίβειας, της εξειδίκευσης και της ευαισθησίας των υφιστάμενων μεθόδων ανίχνευσης του καρκίνου. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια Πανευρωπαϊκή συλλογή με ιατρικές απεικονίσεις που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση στηριζόμενη σε μηχανική μάθηση (ML) για διάφορους τύπους καρκίνου. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα ενισχύσουν στην ακριβή ανίχνευση και πρόβλεψη της εξάπλωσης και υποτροπής των όγκων.

Περισσότερες πληροφορίες για το INCISIVE θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://incisive-project.eu/

Έχει παρατηρηθεί ότι σε όλη την Ευρώπη, η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου και η επιβίωση της νόσου διαφέρουν σημαντικά λόγω των ανισοτήτων ως προς την πρόληψη, την πρόσβαση και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης, κυριαρχεί η πρόβλεψη ότι ο αριθμός των διαγνωσμένων περιπτώσεων καρκίνου ενδεχομένως να αυξηθεί κατά 25% μέχρι το 2035. Επομένως, η χρήση της τηλεϊατρικής στην υγειονομική περίθαλψη είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση κρίσεων υγείας του πληθυσμού.

JOINT ACTION ECAN

Το έργο ECAN είναι μια κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της τηλεϊατρικής, και της εξ αποστάσεως παρακολούθησης για την πρόληψη και τη φροντίδα του καρκίνου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ και συμμετέχουν 16 Κράτη Μέλη, ανάμεσα τους και η Κύπρος. (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, και Σλοβενία).

Η Κυπριακή ομάδα συντονίζεται από την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας και συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), το Γερμανικό Κέντρο Καρκίνου, το Κέντρο Καρκίνου της Τράπεζας Κύπρου, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Η ομάδα της Κύπρου έχει αναλάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο που αφορά την ανάπτυξη της εφαρμογής για τηλεπαρακολούθηση και τηλεϊατρική. Το ποσοστό χρηματοδότησης της Κυπριακής συμμετοχής ανέρχεται γύρω στις πεντακόσιες-πενήντα χιλιάδες ευρώ.

Η Κοινή Δράση eCAN στοχεύει να προσφέρει τα οφέλη της ηλεκτρονικής υγείας σε όλους τους πολίτες και τους ασθενείς σε όλα τα κράτη μέλη, ειδικά για όσους ζουν σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Στο έργο πέρα από τα Κράτη Μέλη συμμετέχουν και 36 βασικοί εταίροι που εργάζονται σε ινστιτούτα δημόσιας υγείας, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κέντρα καρκίνου και ενώσεις ασθενών σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια αυτού του διετούς έργου (2022-2024), η κοινοπραξία θα διερευνήσει τον αντίκτυπο της τηλεδιαβούλευσης και της τηλεπαρακολούθησης πραγματοποιώντας πολυκεντρικούς πιλότους σε διαφορετικούς πληθυσμούς καρκινοπαθών. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες που αναφέρονται από τον ασθενή θα παρακολουθούνται από ειδικά συστήματα τηλεπαρακολούθησης και μια ασφαλής πλατφόρμα θα παρέχει πίνακες εργαλείων για υποστήριξη αποφάσεων που θα επιτρέπουν μελλοντικές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

PROTECT EUROPE

Το PROTECT-EUROPE είναι ένα έργο EU4Health που υποστηρίζει τα πρόγραμμα εμβολιασμού ουδέτερου φύλου στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για να παρέχει προστασία σε όλους από καρκίνους που προκαλούνται από τον HPV π.χ. του τραχήλου της μήτρας, του πρωκτού, του πέους, του κόλπου, του αιδοίου και του στοματοφαρυγγικού.

Η ECO συντονίζει αυτό το έργο της Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος EU4Health 2021-2027 και ηγείται των προσπαθειών επικοινωνίας, διάδοσης και εκμετάλλευσης του έργου σε συνεννόηση με άλλους 33 εταίρους του έργου.

Το έργο παρέχει στα κράτη μέλη καθοδήγηση σχετικά με:

  • Επικοινωνία για τον εμβολιασμό κατά του HPV μεταξύ κλινικών γιατρών και νέων και των γονέων/φροντιστών τους
  • Ανάπτυξη αποτελεσματικών μηνυμάτων δημόσιας υγείας σχετικά με τον εμβολιασμό HPV που απευθύνεται σε νέους και στους γονείς/φροντιστές τους
  • Πρόταση καινοτομιών που βελτιώνουν την πρόσληψη (π.χ. ομαδοποίηση εμβολίων για εφήβους)

Στο πρόγραμμα συμμετέχει και ο ΠΑΣΥΚΑΦ και με άλλους 32 αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς σε περισσότερες από 16 ευρωπαϊκές χώρες

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

BUMPER

Η ανάπτυξη ενός EU Mobile App για την Πρόληψη του Καρκίνου αποτελεί μία από τις κεντρικές πρωτοβουλίες του Europe’s Beating Cancer Plan, με στόχο την αντιμετώπιση και καταπολέμηση του καρκίνου.

Η εφαρμογή BUMPER σχεδιάστηκε με σκοπό να επηρεάσει θετικά τις συνήθειες υγείας των χρηστών παρακολουθώντας τη συμπεριφορά τους και να τους καθοδηγεί προς την υιοθέτηση νέων, πιο υγιεινών πρακτικών. Στοχεύει στο να ενδυναμώσει τα άτομα ώστε να πραγματοποιήσουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους οι οποίες να συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του Καρκίνου (ECAC), συμβάλλοντας ίσως στην πρόληψη του καρκίνου.

Το BUMPER έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα EU4Health (Ευρωπαϊκή Ένωση) στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χορηγίας με Αριθμό 101079924.