Οι συνεργάτες μας στην Ευρώπη!

Συνεργαζόμαστε με πολλούς οργανισμούς με στόχο να αξιοποιήσουμε την εμπειρία τους και πετύχουμε περισσότερα ως προς την ανάπτυξη του Συνδέσμου. Επιθυμία μας είναι η συνεχής ενίσχυση των γνώσεων μας και η ανάπτυξη των υπηρεσιών μας.

Το εμπλεκόμενο Τμήμα είναι η Έρευνα & Ανάπτυξη που ιδρύθηκε το 2018 και ειδικεύεται στη χρηματοδότηση της έρευνας σε θέματα υγείας και κοινωνικών θεμάτων σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετέχουμε, τόσο ως συντονιστές όσο και ως εταίροι, σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το HORIZON 2020, το ERASMUS + και το EEA Grants, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, κ.α.

GATEKEEPER

Το GATEKEEPER είναι ένας Ευρωπαϊκός Πιλότος μεγάλης κλίμακας για τη διαβίωση των ατόμων 65+ με τη χρήση εφαρμογών έξυπνης τεχνολογίας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 42 ευρωπαίοι συνεργάτες και θα υλοποιηθούν εννέα πιλοτικές δοκιμές σε επτά χώρες. Κύριος στόχος είναι να καταστεί δυνατή η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα συνδέει τους επαγγελματίες υγείας, τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες , τους ηλικιωμένους πολίτες και τις κοινότητες στις οποίες ζουν, εξασφαλίζοντας έναν ασφαλέστερο και πιο υγιή τρόπο ζωής για τον γηράσκοντα πληθυσμό. Το πρόγραμμα έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας ‘Horizon 2020’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την επιχορήγηση Nº 857223.

Περισσότερες πληροφορίες για το GATEKEEPER θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.gatekeeper-project.eu

EUROPEAN FAIR PRICING NETWORK (EFPN)

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων εγκαινιάζει μια ευρωπαϊκή συνεργασία με το European Fair Pricing Network (EFPN) το οποίο  στοχεύει στην επίτευξη δίκαιων τιμών για φάρμακα που αφορούν τον καρκίνο και, γενικότερα, εργάζεται για την δημιουργία μιας φαρμακευτικής αγοράς που θα παράγει προσβάσιμα και πραγματικά καινοτόμα φάρμακα για τους ασθενείς.

Το δίκτυο European Fair Pricing Network (EFPN) ιδρύθηκε από τον ΠΑΣΥΚΑΦ και άλλους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισμούς καρκίνου σε περισσότερες από 10 ευρωπαϊκές χώρες. Το δίκτυο EFPN στοχεύει στην παροχή αξιόπιστων ευρωπαϊκών δεδομένων μέσω της έρευνας και της επίτευξης βιώσιμων αλλαγών για να προχωρήσει σε νέες συστάσεων πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Απαιτείται διαφάνεια σε ολόκληρο το σύστημα, αρχίζοντας από την έρευνα και την ανάπτυξη μέχρι τη μεταποίηση, το μάρκετινγκ, το εμπόριο και τη χρηματοδότηση. Ένα διαφανές σύστημα, κατανοητό για τους ασθενείς, το οποίο θα διασφαλίζει την έγκαιρη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας οικονομικά αποδοτικές θεραπείες που βελτιώνουν σημαντικά τα αποτελέσματα θεραπείας τους.

Το European Fair Pricing Network (EFPN) στοχεύει στην επίτευξη δίκαιων τιμών για φάρμακα που αφορούν τον καρκίνο και, γενικότερα, εργάζεται για μια φαρμακευτική αγορά που παράγει προσβάσιμα και πραγματικά καινοτόμα φάρμακα για τους ασθενείς.

INCISIVE PROJECT

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η μηχανική μάθηση (ML) παρέχουν απίστευτες ευκαιρίες για βελτιωμένους τρόπους ανίχνευσης του καρκίνου. Παρόλα αυτά διάφορες τεχνικές προκλήσεις καθώς και η έλλειψη διαθεσιμότητας δεδομένων εμποδίζουν τη χρήση τους. Το πρόγραμμα INCISIVE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης για την ενίσχυση της ακρίβειας, της εξειδίκευσης και της ευαισθησίας των υφιστάμενων μεθόδων ανίχνευσης του καρκίνου. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια Πανευρωπαϊκή συλλογή με ιατρικές απεικονίσεις που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση στηριζόμενη σε μηχανική μάθηση (ML) για διάφορους τύπους καρκίνου. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα ενισχύσουν στην ακριβή ανίχνευση και πρόβλεψη της εξάπλωσης και υποτροπής των όγκων.

Περισσότερες πληροφορίες για το INCISIVE θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://incisive-project.eu/