Επαρχιακά Γραφεία

Λευκωσία
Χαλκάνορος 2
2000 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ: +357 22 345 444
Φ: +357 22 346 116

Λεμεσός
Επτακώμης 5
Πάνω Πολεμίδια

4131 Λεμεσός
Τ: +357 25 747 750
Φ: +357 25 747 668

Λάρνακα
Γρηγόρη Αυξεντίου, Μέγαρο Καρίδερς, Block A, 6ος όροφος, Διαμ. 668,
6023 Λάρνακα
Τ: +357 24 665 198
Φ: +357 24 665 193

Πάφος
Λεωφόρος Ελλάδος 84
8020 Πάφος
Τ: +357 26 222 929
Φ: +357 26 221 986

Παραλίμνι
28ης Οκτωβρίου 7
5280 Παραλίμνι
Τ: +357 23 730 460
Φ: +357 23 740 399