Ελάτε στην ομάδα μας!

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για κάλυψη μελλοντικών αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@pasykaf.org ή ταχυδρομικώς στα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου μας στη πιο κάτω διεύθυνση:

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ
ΥΠΟΨΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Τ.Θ. 23868
1687 Λευκωσία