Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Καρκίνου της Ουροδόχου Κύστης

Με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης, τον Μάϊο του 2019 ο ΠΑΣΥΚΑΦ ένωσε δυνάμεις με την Κυπριακή Ουρολογική Εταιρεία και με ομάδα ατόμων με εμπειρία καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Μέσα από το Πρόγραμμα επιδιώκεται η μείωση των περιστατικών καρκίνου της ουροδόχου κύστης, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ποια είναι η δράση του ΠΑΣΥΚΑΦ;

Τον Μάιο του 2019 κοινοποιήθηκε η σύσταση της Ομάδας ασθενών με καρκίνο Ουροδόχου Κύστης, στο πλαίσιο του μήνα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, σε διάσκεψη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

Στην Ομάδα συμμετέχουν άτομα με εμπειρία καρκίνου της ουροδόχου κύστης, Ουρολόγοι – Ανδρολόγοι ιατροί από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και Oγκολόγοι.

Ο Σύνδεσμος μαζί με τα μέλη της Ομάδας, εργάζεται για να εντοπίσει τις ανάγκες που έχουν τα άτομα με εμπειρία καρκίνου της ουροδόχου κύστης και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους.

Τι μπορεί να σας προσφέρει ο ΠΑΣΥΚΑΦ;

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ μέσω του Προγράμματος Πρόληψη και Αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης παρέχει δωρεάν σε ασθενείς, στο κοινό και σε οργανωμένα σύνολα στις πόλεις, στις κοινότητες ή στους επαγγελματικούς τους χώρους:

  • Ενημερωτικό υλικό για την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης
  • Υπέρασπιση των δικαιώματων των ασθενών και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους
  • Ενημέρωση με νεότερα για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης από Ουρολόγους-Συνεργάτες
  • Ενημερωτικές διαλέξεις και παρουσιάσεις
  • Εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες υγείας

Για πληροφορίες καλέστε στο 77 77 19 86 ή με email στο info@pasykaf.org