Σημαντική Ενημέρωση – Φαρμακευτικά προϊόντα για καρκίνο του μαστού για άτομα με εμπειρία καρκίνου του μαστού και επαγγελματίες υγείας

Ανακοίνωση
6 Ιουνίου 2022

Σημαντική Ενημέρωση – Φαρμακευτικά προϊόντα για καρκίνο του μαστού για άτομα με εμπειρία καρκίνου του μαστού και επαγγελματίες υγείας

 1. Φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία EVEROLIMUS (AFFINITOR) – αποζημίωση χορήγησης των φαρμάκων AFINITOR TABLET 10MG και AFINITOR TABLET 5MG.
  Αναθεώρηση πρωτοκόλλου θεραπείας καρκίνου του μαστού για τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν την δραστική ουσία EVEROLIMUS (AFFINITOR).
  Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) επιθυμεί να ενημερώσει ότι από την 8η Ιουνίου 2022 θα αποζημιώνεται η χορήγηση των φαρμάκων AFINITOR TABLET 10MG και AFINITOR TABLET 5MG στη βάση των αναθεωρημένων πρωτοκόλλων για την «Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Μεταστατικού Καρκίνου του Μαστού θετικού στους οιστρογονικούς υποδοχείς και αρνητικού στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
  Η συνταγογράφηση των εν λόγω φαρμακευτικών προϊόντων θα εξακολουθήσει να γίνεται κατόπιν υποβολής αιτήματος προ-έγκρισης μέσω του Συστήματος Πληροφορικής στον ΟΑΥ και η διάθεσή τους θα γίνεται μόνο από νοσοκομειακά φαρμακεία. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ A2022097 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ EVEROLIMUS
 2. Φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν τις ουσίες ABEMACICLIB, PALBOCICLIB, RIBOCICLIB – αποζημίωση χορήγησης των φαρμάκων AFINITOR TABLET 10MG και AFINITOR TABLET 5MG.
  Διαθεσιμότητα των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν τις δραστικές ουσίες ABEMACICLIB, PALBOCICLIB, RIBOCICLIB. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) επιθυμεί να ενημερώσει ότι από την 8η Ιουνίου 2022 θα αποζημιώνεται η χορήγηση των φαρμάκων AFINITOR TABLET 10MG και AFINITOR TABLET 5MG στη βάση των αναθεωρημένων πρωτοκόλλων για την «Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Μεταστατικού Καρκίνου του Μαστού θετικού στους οιστρογονικούς υποδοχείς και αρνητικού στον υποδοχέα τύπου 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Η συνταγογράφηση των εν λόγω φαρμακευτικών προϊόντων θα γίνεται κατόπιν υποβολής αιτήματος προέγκρισης μέσω του Συστήματος Πληροφορικής στον ΟΑΥ και η διάθεσή τους θα γίνεται μόνο από νοσοκομειακά φαρμακεία. Οι παροχείς θα πρέπει να αγοράζουν τις αναγκαίες ποσότητες φαρμακευτικού προϊόντος μετά από συνεννόηση με τον τοπικό αντιπρόσωπο (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ A2022098 – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ABEMACICLIB RIBOCICLIB PALBOCICLIBdocx
 3. Φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία FULVESTRANT – για την προμήθεια Fulvestrant Solution for Injection δεν απαιτείται η υποβολή αιτήματος προέγκρισης μέσω του Συστήματος Πληροφορικής στον ΟΑΥ. Αναθεώρηση πρωτοκόλλου θεραπείας καρκίνου του μαστού για τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν την δραστική ουσία FULVESTRANT. Ο Οργανισμός ενημερώνει τους επαγγελματίες υγείας και τους δικαιούχους ότι έχει αναθεωρηθεί το πρωτόκολλο θεραπείας των Φαρμακευτικών Προϊόντων Fulvestrant Solution for Injection για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Για την προμήθεια των πιο πάνω φαρμακευτικών προϊόντων δεν απαιτείται η υποβολή αιτήματος προέγκρισης μέσω του Συστήματος Πληροφορικής στον ΟΑΥ. Ωστόσο θα εξακολουθούν να υφίστανται περιορισμοί (πρωτόκολλο θεραπείας) και η διάθεσή τους θα γίνεται μόνο από τα νοσοκομειακά φαρμακεία. Το πρωτόκολλο θεραπείας που διέπει την συνταγογράφηση τους επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α. Ο Οργανισμός θα εξακολουθεί να ελέγχει τη συνταγογράφηση έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι πιο πάνω περιορισμοί. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ A2022101 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΓΙΑ FULVESTRANT