Ο ΠΑΣΥΚΑΦ συμμετέχει στην έρευνα του Προγράμματος ‘4.UNCAN.eu’ σχετικά με τις ‘προτεραιότητες και προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών για την έρευνα για τον καρκίνο’ και σας καλεί να συμμετάσχετε.

Ανακοίνωση
19 Δεκεμβρίου 2022

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο 4.UNCAN.eu – ‘UNderstanding CANcer’ (https://uncan.eu/) και ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας σχετικά με τις ‘προτεραιότητες και προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών για την έρευνα για τον καρκίνο’ και σας καλεί να συμμετάσχετε.

Ο σκοπός της παρούσα έρευνας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «4.UNCAN.eu» με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Ασθενών με Καρκίνο (European Cancer Patient Coalition – ECPC) και της Διεθνούς ένωσης Παιδιατρικού Καρκίνου (Childhood Cancer International – CCI). Στόχος της έρευνας είναι να αξιολογηθεί το επίπεδο επιστημονικής γνώσης των Ευρωπαίων πολιτών και η αντίληψή τους για τη σημασία της έρευνας για τον καρκίνο.
Η έρευνα I-CAN-ACT αφορά άτομα με εμπειρία καρκίνου, επιβιώσαντες, φροντιστές και το ευρύ κοινό.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ ως μέλος του ECPC συμμετέχει στην έρευνα με σκοπό να ακουστεί η φωνή των ατόμων με εμπειρία καρκίνου και να διαφανούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις τους.

Η συμμετοχή σας σε αυτήν την έρευνα είναι το κλειδί για τη συνεργασία των πολιτών με την ερευνητική κοινότητα, προκειμένου να εντοπισθούν οι επόμενες ερευνητικές προκλήσεις, στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για τη μείωση του αντίκτυπου του καρκίνου για εκατομμύρια Ευρωπαίους και την παγκόσμια κοινωνία.

Προθεσμία συμμετοχής είναι η 20η Φεβρουαρίου 2023.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική και εμπιστευτική.

Αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην πιο πάνω μελέτη μπορείτε να τη βρείτε στα ελληνικά στο πιο κάτω link: https://www.surveymonkey.com/r/KFYM89Y?lang=el