Ο ΠΑΣΥΚΑΦ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε μια έρευνα του eCAN με θέμα “Τηλεϊατρική και Καρκίνος”.

Ανακοίνωση
26 Ιανουαρίου 2024

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε μια έρευνα του eCAN με θέμα “Τηλεϊατρική και Καρκίνος”.

Σκοπός της μελέτης είναι η συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη χρήση της τηλεϊατρικής με άτομα που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Υπάρχουν διαθέσιμα δύο ερωτηματολόγια.

Το πρώτο απευθύνεται σε ασθενείς και μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Ερωτηματολόγιο Ασθενών

Το δεύτερο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και είναι διαθέσιμο εδώ: Ερωτηματολόγιο Επαγγελματιών Υγείας

Η συμμετοχή είναι εθελοντική και εμπιστευτική.