Πρόσκληση στην 36η Ετήσια Γενική Συνέλευση ΠΑΣΥΚΑΦ

Ανακοίνωση
10 Ιουνίου 2024

36η Ετήσια Γενική Συνέλευση
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 5:30 μ.μ.
Αίθουσα «Electron», Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του ΠΑΣΥΚΑΦ.