Πρόσκληση στην 35η Ετήσια Γενική Εκλογική Συνέλευση ΠΑΣΥΚΑΦ

Ανακοίνωση
11 Μαΐου 2023

35η Ετήσια Γενική Εκλογική Συνέλευση
Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2023, 5:30 μ.μ.
Αίθουσα «Electron», Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία


Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του ΠΑΣΥΚΑΦ.