Συνάντηση Cancer Leagues με την Επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Στέλλα Κυριακίδου

Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς την Επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης #SKyriakidesEU για μια εξαιρετική συνάντηση. Όλα τα μέλη του #CancerLeagues είναι αφοσιωμένα στο στόχο τους για βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με εμπειρία καρκίνου και των μελών της οικογένειάς τους. Τον ΠΑΣΥΚΑΦ εκπροσώπησε ο Εκτελεστικός του Διευθυντής κος Νικόλας Φιλίππου ο οποίος είναι και μέλος του Δ.Σ. του ECL.

#PASYKAF #CancerLeagues #EUCancerPlan #BeatingCancer