Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας και ΠΑΣΥΚΑΦ υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας!

Ανακοίνωση
03 Μαρτίου 2022

Με στόχο να συνεργαστούν στενά για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας μέσω δράσεων εφαρμοσμένης έρευνας, εκπαίδευσης, και καινοτομίας, η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας και ο ΠΑΣΥΚΑΦ υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας ο Πρόεδρος, Καθηγητής Χρίστος Ν. Σχίζας και εκ μέρους του ΠΑΣΥΚΑΦ, ο Εκτελεστικός Διευθυντής κύριος Νικόλας Φιλίππου.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΚΑΦ κύριος Νικόλας Φιλίππου εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίηση του Συνδέσμου για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και υπογράμμισε τη σημασία της εισαγωγής της ηλεκτρονικής υγείας στη ζωή μας. Παράλληλα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Συνδέσμου, το οποίο θα συνεργαστεί στενά με την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας για την υλοποίηση των προνοιών του Μνημονίου και τόνισε πως επιδιώκεται η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας μέσω δράσεων εφαρμοσμένης έρευνας, εκπαίδευσης, και καινοτομίας. Το μνημόνιο αυτό επισφραγίζει τη συνεργασία των δυο οργανισμών εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι θα συνεργαστούν αγαστά για την υλοποίηση των προνοιών του.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας , Καθηγητής Χρίστος Ν. Σχίζας, έκανε μια ιστορική αναδρομή αναφορικά με την ανάπτυξη της ιδέας της Ηλεκτρονικής Υγείας, μιας πρωτοποριακής ιδέας, η οποία αναπτύχθηκε συλλογικά από την ΕΕ. Σκοπός της είναι να καταστήσει ως σημείο αναφοράς για κάθε πάροχο υπηρεσιών υγείας, τον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο υγείας κάθε πολίτη. Όπως σημείωσε ο κ. Σχίζας, στην Κύπρο έχει ψηφιστεί ο περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμος (2019), ο οποίος καθιερώνει και ρυθμίζει την Ηλεκτρονική Υγεία ως το ενδεικνυόμενο, σύγχρονο μέσο προσφοράς υπηρεσιών Υγείας αλλά και ασφαλούς αποθήκευσης και διακίνησης, διαβαθμισμένης προσβασιμότητας και επεξεργασίας της πληροφορίας της Υγείας από όλους τους εμπλεκόμενους. Βασική αρχή είναι ότι ο πολίτης έχει την ιδιοκτησία και την κυριότητα των δεδομένων της υγείας του. Η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας αποτελεί το θεσμικό όργανο το οποίο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας θα έχει ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο για όλα τα θέματα ηλεκτρονικής υγείας σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Το μνημόνιο Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας και ΠΑΣΥΚΑΦ προνοεί μεταξύ άλλων την προώθηση κοινών προγραμμάτων, μελετών και ερευνών με σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας προς τους πολίτες, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων χρηματοδότησης δράσεων έρευνας και καινοτομίας, την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, δεδομένων και πληροφοριών, όπως και την παροχή εκπαίδευσης από την ΕΑΗΥ σε στελέχη του ΠΑΣΥΚΑΦ σε θέματα Ηλεκτρονικής Υγείας.

Τέλος, η διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του ΠΑΣΥΚΑΦ, κυρία Μαρία Κρινή, σημείωσε ότι το Κέντρο ειδικεύεται στη χρηματοδότηση της έρευνας σε θέματα υγείας και κοινωνικών θεμάτων σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της υπογραφής του Μνημονίου για την ανάπτυξη της συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας.